Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen voor 2014 zijn veel rooskleuriger dan die van de rest. Dit komt met name omdat elke euro die zij in innovatie investeren dankzij het op de markt brengen van nieuwe producten ruimschoots wordt terugverdiend. Uit het jaarlijkse onderzoek Strategy Trends 2014 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 341 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield, blijkt dat innovatie loont.

 

Deelnemers aan het voor de achtste keer gehouden onderzoek stellen in overgrote meerderheid dat investeren in vernieuwing bijna altijd rendement oplevert. Daarom wil maar liefst 40% van de Nederlandse bedrijven zich in 2014 juist door middel van innovatie onderscheiden van de concurrentie. Roel van Lanen, senior managementconsultant bij Berenschot: “Dat is gezien de return on investment op innovatie begrijpelijk. Maar de eerste zijn met het beste product vergt veel van een bedrijf. Zo moet een manager de beste uitvinders aantrekken en het aandurven om veel te experimenteren. Er is een onophoudelijke stroom aan goede ideeën nodig. Die zijn relatief goedkoop en foute of geflopte projecten juist duur.”

 

Door teruglopende marges is overigens steeds minder geld beschikbaar voor innovatie. Een veelgebruikte manier om tegenwicht te bieden aan die negatieve ontwikkeling is samenwerking. Van de respondenten zegt 88% in 2014 samen te werken. Bedrijven die daar voor kiezen geven wel de voorkeur aan meer vrijblijvende vormen van samenwerking, zoals netwerken of allianties. Daarnaast zoeken veel bedrijven (53%) in 2014 naar nieuwe vormen van financiering. Twee derde van hen doet dit niet via de bank.

Kijkend naar 2014 verwacht 42% van de bedrijven ten opzichte van 2013 een groei in omzet en 49% een groei in winst. Die groei moet vooral worden gerealiseerd door het veroveren van nieuwe markten. “Bedrijven zeggen langdurige klantrelaties te willen bouwen. Toch besteden ze  meer aandacht aan nieuwe klanten dan aan huidige klanten. Om de groeiambitie te realiseren is de huidige klant minstens zo belangrijk”, aldus Wieke Ambrosius, strategieconsultant bij Berenschot. De groei in werkgelegenheid blijft daarbij naar verwachting enigszins achter: het aantal bedrijven dat verwacht banen toe te voegen is gelijk aan het aantal bedrijven dat personeelskrimp verwacht.

Kostenreductie staat onverminderd hoog op de managementagenda van de CEO. Wel zijn er grote verschillen zichtbaar tussen sectoren. Waar de financiële sector en energiebedrijven zich met name richten op kostenbeheersing, kijken onder meer zakelijke dienstverleners en groothandelsbedrijven meer naar het verhogen van het rendement.

Voor meer informatie: www.berenschot.nl/strategytrends2014