Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 47 seconden

Op donderdag 13 februari 2014 hebben 13 grote Nederlandse bedrijven, waaronder Thermaflex de Green Deal ‘Transparantie Natuurlijk en Sociaal kapitaal’ met de rijksoverheid getekend. Deze Green Deal is een initiatief van het Ministerie van EZ, IUCN NL, MVO Nederland  en True Price. De bedrijven scharen zich achter het actieprogramma om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Samen met maatschappelijke organisaties gaan zij hun impact op de natuur en het welzijn van mensen zichtbaar maken.

 

Met de ondertekening bevestigt Thermaflex haar ambitie om een van de toonaangevende partijen op het gebied van duurzaamheid te worden. Door de maatschappelijke kosten in de waardeketen in kaart te brengen en hierover te rapporteren in het jaarverslag, ontstaat transparantie. Het resultaat is dat er een beter beeld van de prestaties van het bedrijf ontstaat. Transparantie is een belangrijke stap naar een duurzame, groene economie die oog heeft voor het welzijn van mensen.

Voor meer informatie: www.thermaflex.nl