Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

Hoeveel procent van uw omzet haalt u uit welke sectoren? Deze vraag stelde BouwKennis voor het tiende jaar op rij aan markpartijen binnen de bouwketen. Het aandeel van onderhoud- en renovatiesegment blijkt structureel toe te nemen. Dit geldt onder andere voor architecten. Zij zien het aandeel behaalde omzet uit woningrenovatie zelfs stijgen tot boven een kwart. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2014-2015.

 

Het BouwKennis Jaarrapport behandelt al 10 jaar lang de verdeling van de omzet per marktpartij in de bouwkolom. In de aankomende editie van het rapport wordt een tijdreeks gegeven van de resultaten, om zo inzicht in de conjuncturele en structurele verschuivingen te geven.

Het rapport geeft duidelijk weer dat het behaalde percentage van de omzet uit het nieuwbouwsegment in circa 10 jaar is afgenomen. Waar marktpartijen gemiddeld in 2005 inschatten dat zo’n 44% van de omzet in het nieuwbouwsegment werd behaald, is dit in 2014 34%. Gemiddeld behalen de marktpartijen in 2014 54% van hun omzet in het onderhoud en renovatie.

Het volledige bericht vindt u op: http://www.bouwkennis.nl/wp-content/uploads/2014/07/10-07-2014-Onderzoek-bouw_aandeel-omzet-renovatie-en-onderhoud-neemt-structureel-toe1.pdf