Aanleg warmtenet gaat Rotterdamse wijk aardgasvrij maken De gemeente Rotterdam, woningcorporatie Havensteder en energiebedrijf Eneco hebben een overeenkomst ondertekend om de komende jaren samen te werken aan het aardgasvrij maken van de Rotterdamse Agniesestraat en omgeving. Stadsverwarming bleek de beste en goedkoopste mogelijkheid is om aardgas te vervangen. Na de zomer wordt gestart met de vernieuwing van het riool in een aantal straten in de Agniesebuurt. Ook gaat de gemeente de wijk vergroenen en maatregelen nemen tegen wateroverlast. Voor deze werkzaamheden gaan delen van straten open, waardoor er een goed moment ontstaat om ook stadsverwarming aan te leggen. Petra de Groene, Directeur Economie en Duurzaam bij gemeente Rotterdam: "We zijn blij dat we samen deze stap kunnen zetten op weg naar een aardgasvrije Agniesestraat en omgeving. Door tegelijk met de vervanging van de riolering stadsverwarming aan te leggen, beperken we de overlast voor bewoners." Kostenvrije overstap Sander Uiterwaal, lid Raad van Bestuur Havensteder: "Met de aanleg van het warmtenet kan Havensteder straks ruim 500 woningen aansluiten. Voor huurders betekent dit een kostenvrije overstap naar een duurzamere warmtebron." Manja Thiry, Directeur Warmte Eneco: "Door de intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam en Havensteder zijn we weer een stap dichterbij een duurzame en comfortabele warmtevoorziening voor bewoners. Maar bovenal willen we dat de overstap naar aardgasvrij betaalbaar blijft voor bewoners. Hiertoe ontvangen wij vanuit het SOFIE Fonds en NWN! Groeifonds financiering voor dit project."

Het bekende kantoorpand Trinity in Rotterdam-Oost heeft sinds kort de A+++ status op het gebied van energie en duurzaamheid behaald. De eigenaren van het gebouw hebben afgelopen tijd fors ingezet op investeringen rondom verduurzamende maatregelen. Met de certificering sluit het pand zich aan bij een beperkte lijst van panden in regio Rijnmond die deze hoge mate van duurzaamheid behalen. Opmerkelijk is dat het een bestaand pand betreft dat op deze schaal duurzaam wordt gerenoveerd, in tegenstelling tot vele panden die worden gesloopt om duurzaam herbouwd te worden. Daarnaast is er een vergunning verkregen voor geothermische verwarming en koeling.

“Het is de ambitie om in 2030 net zero te opereren, dus alle duurzame aanpassingen die we kunnen doen rondom Trinity voeren we dan ook uit. Hier stopt het wat ons betreft niet; de volgende stap is geothermische energie te implementeren om de uitstoot nog verder naar beneden te brengen,” vertellen Luigi Gatti Bonati en Mark Valentine van Flemyn LLP, de eigenaar van het pand.

Aanpassingen voor de lange termijn
Naast het recent opgeleverde zonnepark van 1.600 panelen, is er nagedacht over de ruimtelijke ontwikkeling rondom Trinity. Om de kwaliteit van de omgeving te garanderen, zijn er over de lengte van de installatie groenstroken aangeplant ter bevordering van de afwatering en koelte. Ook de materiaalkeuze voor de aanpassingen past in de lange termijnvisie voor het gebouw: de gekozen Meyer Burger zonnepanelen worden ontwikkeld in Zwitserland en geproduceerd in Duitsland. Vanwege deze Europese productie heeft dit specifieke soort paneel een lage CO2 afdruk. “Wanneer het gaat om het verduurzamen van Trinity, willen we keuzes maken die op lange termijn het meeste rendement opleveren voor het klimaat. Zo heeft het zonnepark sinds de installatie drie maanden geleden al meer dan 250.000 kWh opgeleverd”, aldus Mark Valentine.

 

Onderzoek naar verduurzaming boerenbedrijf door gebruik waterstof 

Hygro zal binnen Fieldlab Waterstof onderzoek doen naar het produceren en toepassen van groene waterstof op basis van zonne- en ...

13 miljard euro voor verduurzaming woningen

Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde ...

Maatwerkadvies voor verduurzaming

Met de lancering van twee nieuwe ISSO-publicaties hebben EP-maatwerkadviseurs alle kennis die zij nodig hebben voor het opstellen van maatwerkadviezen ...

Verduurzaming door flexibel te voorzien in energie

De energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op ...