Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Om de verduurzaming nog verder te versnellen heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen.

Het kabinet heeft als doel om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren, met focus op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Vorig jaar is het aantal woningen met slechte E-, F-, en G-labels met zo’n 55.000 gedaald. Nu zijn er nog zo’n 1,4 miljoen van dit soort slecht geïsoleerde woningen; uiterlijk 2029 moeten al deze huizen zijn verduurzaamd tot minimaal een D-label. Vorig jaar nam ook het aantal woningen met C- en D-labels af met zo’n 75.000, terwijl het aantal woningen met A-label of beter met maar liefst 200.000 is toegenomen. Ook het aantal aanvragen voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) verdubbeld. En die stijging zet zich door in de eerste vier maanden van dit jaar. Vooral de verkoop van warmtepompen laat een forse groei zien. In 2022 zijn er 100.000 geïnstalleerd, waarvan 50.000 in de bestaande bouw en in het eerste kwartaal van 2023 ligt de verkoop al op 42.000 warmtepompen.

Investering van 13 miljard
Tot en met 2030 wordt 13 miljard euro geïnvesteerd voor verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Hierin zitten middelen om te zorgen dat iedereen mee kan doen, ook huurders en woningeigenaren met lagere en middeninkomens. Voor deze groep is het aanvullend pakket van 900 miljoen euro aan maatregelen genomen. Daar bovenop wordt nog 1,5 miljard euro beschikbaar wordt voor de verduurzaming van woningen in Groningen.  Het kabinet sprak via de nationale prestatieafspraken met  woningcorporaties af om sneller te verduurzamen, het niet meer verhuren van huurwoningen met E-, F- en G-labels vanaf 2029, het aardgasvrij maken van 450.000 woningen, én het toekomst-klaar isoleren van 675.000 sociale huurwoningen. Verder zet het kabinet in op huurverlaging voor woningen met slechte energielabels, het nationaal isolatieprogramma voor eigenaren van koopwoningen in kwetsbare wijken met veel energiearmoede, gerichte ontzorging voor verduurzamen van VvE’s, subsidie voor lokale bewonersinitiatieven en doe-het-zelf-initiatieven en de aanpak van energiearmoede en ondersteuning door energiefixers.

Verduurzamen van collectieve installaties

Verduurzamen van collectieve installaties Energy Bridge verduurzaamt collectieve installaties van wooncomplexen en kantoren. Een gat in de markt. Vandaar dat ...

Geen planning bij woningcorporaties om woningen te verduurzamen

Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Met name de onzekerheid over technische oplossingen en ...

Vooral jongeren hebben ambitie om hun woning te verduurzamen

Ondanks dat het energielabel verplicht is sinds 2008, weten vier van de tien Nederlanders niet welk energielabel hun woning heeft ...