Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

Sinds deze maand is het nieuwe bestuur van KNX Nederland officieel aan het werk. Het huidige bestuur bestaat uit acht leden die – in vergelijking tot voorheen – een groter aantal leden binnen het KNX-netwerk in Nederland vertegenwoordigen. Het nationale KNX-netwerk bestaat namelijk uit verschillende bedrijven en organisaties die allemaal één doel voor ogen hebben: het vergroten van de markt voor op KNX-gebaseerde woning- en gebouwautomatisering.

Eind vorig jaar besloot KNX Nederland om, vanwege het alsmaar groeiende KNX-netwerk in ons land, de bestuursstructuur daarop aan te passen. Alle marktpartijen die zich bij KNX in Nederland aansluiten, komen nu twee keer per jaar bij elkaar tijdens een ledenvergadering. Zij worden vertegenwoordigd door een bestuur dat zij uit hun midden kiezen. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes vertegenwoordigers van KNX-fabrikanten, één vertegenwoordiger van de KNX Groothandels Partners en één vertegenwoordiger van KNX Associates. Naast deze drie groepen kent het KNX-netwerk ook nog KNX Technology Partners, KNX Trainingscentra en KNX Professionals. Bij elkaar zijn er ruim 300 marktpartijen, van groot tot klein, binnen dit netwerk actief.

Nu de markt voor woning- en gebouwautomatisering flink aantrekt, zal ook, zo is de verwachting, het aantal bedrijven dat zich bij KNX Nederland wil aansluiten gestaag groeien. Met de aangepaste verenigingsstructuur en het nieuwe bestuur is de organisatie in Nederland in staat om alle partijen optimaal te ondersteunen en de belangen van KNX te behartigen. Een van de belangrijkste middelen om de communicatie binnen het netwerk te bevorderen, is het recent volledig vernieuwde, online platform. Op www.knx-professionals.nl kunnen zowel ‘algemene’ bezoekers als ook de leden van het KNX-netwerk volop informatie vinden.

Een ander, belangrijk instrument om de communicatie en het kennisniveau van de leden in het KNX-netwerk op peil te houden, zijn de netwerkbijeenkomsten. Drie keer per jaar organiseert KNX in Nederland bijeenkomsten waarop presentaties en discussies over actuele onderwerpen plaatsvinden, maar waar marktpartijen ook intensief met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

KNX Nederland is de nationale vertegenwoordiger van de internationale KNX Association, gevestigd in Brussel, die de internationale open standaard voor woning- en gebouwautomatisering beheert. In ons land heeft KNX een netwerk gebouwd waarvan alle relevante marktpartijen lid kunnen worden. Dit zijn, naast fabrikanten van KNX-producten, ook groothandelaren die KNX-producten leveren en andere toeleveranciers; de KNX Technology Partners. Daarnaast kent het netwerk ook kennis- en bracheorganisaties die als KNX Associates lid zijn. Tevens zijn in ons land zes officieel erkende KNX Trainingscentra lid. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, zijn ook een kleine 300 system integrators en installateurs als KNX Professional lid van het netwerk.

Bedrijven die lid willen worden van het KNX-netwerk, kunnen op het online platform een formulier invullen. Ook kan een ieder die interesse heeft in woning- en gebouwautomatisering en KNX zich op het platform voor de E-letter aanmelden.