Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

Klaasjan van der Maas bij WKO-installatieBedrijven die zich bezighouden met warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) zijn vanaf 1 oktober 2014 verplicht om een Bodem+ erkenning te hebben. Nadat Unica in mei 2014 als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd werd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van deze bodemenergiesystemen, heeft het bedrijf nu ook als eerste de overheidserkenning van Bodem+ ontvangen.

Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower: “Deze erkenning is voor ons een belangrijke stap in het verder professionaliseren van onze integrale dienstverlening op het gebied van bodemenergiesystemen.”

Volgens het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen dienen bedrijven die WKO’s ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden vanaf oktober te beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+. Om deze erkenning te krijgen, heeft een bedrijf één of meer certificaten nodig. Unica heeft zich laten certificeren voor het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud, zodat zij integrale klimaatinstallaties met WKO kan aanbieden.

Jan-Maarten Elias is blij met de erkenning van Bodem+: “De erkenning is de afsluiting van een lang, bestuurlijk traject op overheidsniveau rondom het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen, dat sinds 2010 bestaat en sinds 2013 van kracht is. Daarnaast zien we dit als het begin van een belangrijke professionaliseringsslag in onze bedrijfstak. Het is bovendien een signaal voor opdrachtgevers en eindgebruikers dat nieuwe én bestaande bodemenergiesystemen zeer rendabel en betrouwbaar kunnen draaien en kunnen voldoen aan duurzaamheidsambities.”

Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen bevat meerdere onderdelen. Voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL 6000-00 en BRL 6000-21. Hierin worden onder meer eisen gesteld aan de opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers die werken met bodemenergiesystemen en de werkwijze van de gecertificeerde instelling. Voor het ondergrondse deel zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL SIKB 11000, zoals de eisen die worden gesteld aan de competenties van de projectleiders. Technische uitvoeringseisen liggen vast in BRL protocol 11001.

(Foto) Klaasjan van der Maas, Unica Ecopower, bij WKO-installatie van Universiteit van Amsterdam

Voor meer informatie: www.unica.nl