Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

intallatie_4510Betrouwbaarheid is het belangrijkste keuzecriterium bij de selectie van bouwmaterialen. Dit is met name het geval in de installatiefase. Ook regelgeving en duurzaamheid zijn belangrijke elementen voor deze fase. Kostenminimalisatie speelt een kleinere rol. Dit blijkt uit het nieuwe BouwKennis Jaarrapport waarin onder andere de houding van partijen binnen de bouwketen ten aanzien van prijs en kwaliteit van bouwproducten in kaart wordt gebracht.

In de bouwsector is de rol van de prijs traditioneel groot, omdat aanbestedingen van oudsher het middel zijn om opdrachten toe te kennen aan bouwers. Een belangrijke aanname in het hoofdstuk ‘Prijs en kwaliteit in de bouw’ van het BouwKennis Jaarrapport 2014-2015 is dat dit mechanisme een bepalende invloed heeft op de manier waarop bouwmaterialen worden geselecteerd. Is kostenminimalisatie het doorslaggevende selectiecriterium voor bouwmaterialen?

Om dit te achterhalen is aan de verschillende marktpartijen in de bouwketen gevraagd naar hun belangrijkste keuzecriteria voor bouwmaterialen per bouwfase (ruwbouw, afbouw en installatie). Om de marktpartijen te dwingen hun allerbelangrijkste criterium te geven, is gekozen voor een single response vraag: uit de antwoordopties konden zij maar één keuze maken.

Voor alle fasen geldt dat kostenminimalisatie niet het meest wordt genoemd als belangrijkste criterium bij de keuze voor bouwmaterialen. Deze rol is weggelegd voor het selectiecriterium ‘betrouwbaarheid en consistentie van het product’. Dit geldt met name voor de installatiefase, waar het overtuigend het vaakst als belangrijkste keuzecriterium wordt genoemd (41%). Vooral architecten (60%) noemen betrouwbaarheid en consistentie het belangrijkste selectiecriterium in de installatiefase. Bij de overige partijen ligt dat aandeel tussen de 28% en de 38%.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl