100 denkers buigen zich over de energietransitie

Gepubliceerd op

Vandaag buigen in de Haagse Ridderzaal 100 denkers uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en de startup community zich over de vraag: Hoe kunnen we sleuteltechnologieën omzetten naar impactvolle innovatie en het voortouw nemen in het wereldwijd verminderen van onze ecologische footprint? Doel is versnelling creëren en de (economische) kansen te pakken die de energietransitie ons als land biedt.

Eén van de initiatiefnemers is Special Envoy StartupDelta van Constantijn van Oranje. “De energietransitie is ongetwijfeld een van de meest urgente uitdagingen voor onze wereldwijde gemeenschap`, legt hij uit. `Om deze uitdaging op tijd het hoofd te bieden, volstaan de huidige technologie, bedrijfsmodellen en regelgeving niet meer. Daarom is het zo belangrijk dat dit event alle betrokken partijen bij elkaar brengt. Alleen zo kunnen we vaste denkpatronen doorbreken, echte impactvolle innovaties ontwikkelen en de energietransitie omzetten naar een kans om op wereldniveau onze Nederlandse innovatiekracht te tonen.”

Aan tien rondetafels bespreken de deelnemers vraagstukken als: ‘Hoe kunnen we de groei van de inzet van zonne-energie in Nederland voortzetten?’ en ‘Hoe zorgen we voor voldoende duurzaam opgewekte  energie in periodes van weinig wind en weinig zon?’ Bij alle vraagstukken geldt dat die een veelvoud van partijen met verschillende belangen raken, van bedrijven en overheden tot toezichthouders, kennisinstellingen en startups. Ze kunnen daarom ook het meest effectief worden opgelost door nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking tussen al deze partijen, waarbij het toepassen van technologieën als blockchain en artificial intelligence (AI) voor een doorbraak kunnen zorgen.