DUCO ziet in zonale ventilatie hét concept voor woningen van de toekomst. Bij zonale ventilatie wordt de woning niet gezien als één geheel maar als een verzameling van zones. De energie-efficiëntie en comfortverbetering van de standaard vraagsturing wordt naar een hoger niveau getild door de ventilatie ook alleen toe te passen waar nodig, aldus de fabrikant. Zonaal ventileren is een logisch gevolg van vraaggestuurd ventileren.

De zonale ventilatiesystemen van DUCO ventileren enkel waar dat nodig is, waardoor ze minstens 30% minder geluid produceren, aldus de fabrikant. Daarnaast besparen ze tot 40% in energiegebruik ten opzichte van traditionele ventilatiesystemen.

DUCO beschikt over verschillende producten die onder de waaier van zonale ventilatie vallen. De fabrikant maakt hierbij geen onderscheid tussen C- en D-systemen en beperkt zich ook niet tot residentiële woningbouw. Voor projectbouw biedt DUCO een collectieve oplossing die zonaal ventileren ondersteunt.

Ventilatie

ENERGIE-EFFICIENTIE WORDT BELANGRIJKER Na jaren van corona, waarin de noodzaak om goed te ventileren in de woon-, werk- en leeromgeving ...

Natuurlijke ventilatie verwarming

Je kunt er als installateur nauwelijks omheen. Het is een onderwerp dat nagenoeg dagelijks langs komt in het (vak)nieuws. Complete ...

Out of the (ventilatie)box

De Trias Energetica klinkt als een samensmelting van vraag, verbruik en een duurzame invulling van de energiebehoefte. Een totaalvisie dus ...

Inzicht in COVID, aerosolen en ventilatie

Maandag 23 mei 2022 geeft professor Lidia Morawska een keynote lezing over binnenlucht en infectieziekte-overdracht tijdens CLIMA 2022 in Ahoy ...