Itho Daalderop voegt twee zoneringsoplossingen toe aan zijn HRU 400 WTW-units: de HRU 400 QuattroZone en HRU 400 DuoZone. Deze oplossingen maken gerichtere ventilatie van woon- en slaapzone mogelijk, wat zorgt voor energiebesparing, geluidsreductie en een optimaal binnenklimaat in de zone waar het op dat moment gewenst is.

Bij een DuoZone oplossing wordt er gezoneerd op de toevoer van ventilatielucht op basis van CO2-metingen in de woonkamer en hoofdslaapkamer. Zonekleppen worden hierbij direct op de WTW-unit of in het kanaal geplaatst. Met de HRU 400 QuattroZone oplossing kan er ook op de afvoer in de keuken en in de natte ruimtes (badkamer, toilet en/of wasruimte) gezoneerd worden. Wanneer er in de woonkamer geen mensen zijn, wordt daar minder geventileerd. Hetzelfde geldt voor de slaapzone. Het zoneren gebeurt door middel van vier zonekleppen op de toe- en afvoer van de HRU 400. De zoneklep staat nooit helemaal dicht, zodat er altijd minimaal geventileerd wordt.

Extra BENG-waardering
De HRU 400 QuattroZone is volgens de fabrikant nog energiezuiniger terwijl het toch al lage geluidsniveau van de WTW-unit nog lager uitvalt. Dit resulteert in een optimaal binnenklimaat daar waar het op dat moment nodig is. In een BENG-berekening levert deze toepassing een extra waardering op van fctrl 0,41.
De BENG-bijdrage voor de HRU 400 DuoZone oplossing is fctrl 0,44. De HRU 400 DuoZone zoneert op de toevoer naar de woon- en slaapzone. In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer wordt een CO2-sensor opgehangen. Deze oplossing kan uitgebreid worden met CO2-sensoren in de overige slaapkamers.

Plug & play installeren
Het installeren beperkt zich tot het direct op de WTW-unit of in het kanaal monteren van de zonekleppen. Daarna worden deze kleppen met een kabeltje direct aangesloten op de WTW-unit. Ze worden dus direct gevoed vanaf de WTW-unit; er is geen extra stopcontact nodig. De communicatie met de sensoren en bedieningen gebeurt via RF.

Inbedrijfstelling, inregelen en bediening via app
De HRU 400 wordt in bedrijf gesteld met de Service App van Itho Daalderop. Ook kan de vooraf gemaakte ventilatieberekening ingelezen worden via de Cloud, waardoor handmatige invoer tot een minimum wordt beperkt. Na het invoeren van de gemeten debieten kan er een meetrapport worden gegenereerd. Tevens is er een speciale modus waarin de debiet- en geluidsmetingen kunnen worden gedaan.

Overzichtelijk pakket
Om het aantal WTW-units in het pakket van Itho Daalderop overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om per 1 april 2021 de HRU ECO 300 R en de HRU 400 geschikt te maken voor zonering. Dit betekent dat er voor deze units nieuwe artikelnummers komen. Verder introduceert Itho Daalderop drie nieuwe zoneringssets. Deze sets bevatten alle benodigde accessoires voor zonering, zoals de zonekleppen en de CO2-sensoren. Voor zowel de HRU ECO 300 R als de HRU 400 is er een DuoZone-set. De HRU 400 beschikt ook over een QuattroZone-set.

Ventilatieconfigurator
Itho Daalderop heeft voor de berekening van DuoZone en QuattroZone een zoneconfigurator beschikbaar. Hiermee kunt u zelf een ventilatieberekening maken. Deze configurator vindt u op platform.ithodaalderop.nl. Ook biedt Itho Daalderop ondersteuning bij het maken van de ventilatieberekening.

Beschikbaar per 1 april a.s.
De zoneringoplossingen zijn per 1 april 2021 beschikbaar, maar in de rekenprogramma’s voor BENG kan er al gerekend worden met de zoneringsoplossingen. Alle gelijkswaardigheidsverklaringen zijn hiervoor beschikbaar.

Wasco breidt assortiment ventilatie uit met homecare systemen

Per 1 januari 2021 is het ventilatie-assortiment van BUVA verkrijgbaar via Wasco. Tot nu toe had BUVA een rechtstreeks distributiebeleid ...
Verder Lezen

Slim klimatiseren: kinderen verwarmen school

In deze tijden van Corona is er volop aandacht voor ventilatie. Ook bij scholen. Volgens Carl-peter Goossen wordt het tijd ...
Verder Lezen

Compact ventilatietoestel voor appartementen en vervangingsmarkt

De Flair-range van Brink Climate Systems is met de introductie van de Flair 200 verder uitgebreid. Volgens de Nederlandse fabrikant ...
Verder Lezen

Scholen gezond maken

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren circa 35 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van het binnenklimaat van 110 scholen ...
Verder Lezen