Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 28 seconden

Het gaat nog steeds goed met de bouw, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in haar conjuctuurmeting van juli. De woningbouw blijkt in deze maand de grootste stijger. De utiliteit nam iets af, maar de totale orderportefeuille nam desondanks nog steeds toe. Een probleem blijft de personeelsvoorziening, die voor stagnatie in onderhanden werk zorgt.

De werkvoorraad in de woningbouw bedraagt momenteel bijna een vol jaar. Zo’n veertig procent van de bouwbedrijven zag zijn productie verder toenemen. Zeventig procent van de bouwbedrijven verwacht dat de prijzen in de komende maanden zullen stijgen.