Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 162 seconden

Voor veel huishoudens is het huren van een gebruikte en gereviseerde cv-ketel nog een stap te ver, concludeert allround technisch dienstverlener Feenstra in een eigen onderzoek. Voor 70% is hergebruik alleen acceptabel als zo’n product goedkoper wordt aangeboden of als de onderdelen minstens zo goed zijn of zelfs beter. Consumenten zijn bovendien kritisch als het gaat om het uiterlijk en de garantie van een gereviseerd apparaat.

Bij het huren van een hergebruikt product fronsen veel mensen de wenkbrauwen. Een kwart van de ondervraagden vindt dat een gebruikt product een lagere huurprijs moet hebben dan een nieuw product. Gaat het over de cv-ketel, dan is de consument nóg kritischer. Staat u open voor het huren van een gebruikte cv-ketel? Nee, luidt het antwoord van 48% van de leden van het Feenstra-bewonerspanel.

Afval scheiden wel geaccepteerd
In Nederland begonnen we in de jaren zeventig van de vorige eeuw op grote schaal met het scheiden en hergebruiken van afval. Ruim veertig jaar later vindt vrijwel iedereen afval scheiden heel normaal. Uit het onderzoek van Feenstra blijkt dat ruim 95% van de panelleden het afval geheel of gedeeltelijk apart inzamelt en aanbiedt. De faciliteiten die daarvoor in de loop van de jaren zijn ontwikkeld, spelen een grote rol bij de grote acceptatie van het scheiden van afval. Twee van de drie ondervraagden in het bewonerspanel van Feenstra vinden het (zeer) makkelijk om afval te scheiden.

Belangrijke rol zien voor de overheid
De overgrote meerderheid staat ook positief tegenover het opnieuw gebruiken van materialen binnen het huishouden. Ruim 90% van de ondervraagden vindt het belangrijk om daar actief mee bezig te zijn. De stelling ‘Stoppen met de wegwerpeconomie is een zaak van ons allemaal’ kan zelfs rekenen op de steun van 92%. De panelleden die het belang van hergebruik niet inzien, geven meestal als argument dat het nauwelijks effect heeft op het grotere geheel. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is verder dat veel mensen een belangrijke rol zien voor de overheid. Ruim driekwart vindt dat er striktere regels moeten komen en dat de overheid het hergebruik van materialen zou moeten stimuleren. Overigens koopt ruim de helft van de onderzoeksgroep weleens iets tweedehands, bijvoorbeeld via Marktplaats of de kringloopwinkel.

Gereviseerde onderdelen in nieuwe producten
De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn kritisch over het gebruik van gereviseerde onderdelen in nieuwe producten. Voor 70% is dat alleen acceptabel als zo’n product goedkoper wordt aangeboden of als de onderdelen minstens zo goed zijn of zelfs beter. Volgens 15% van de ondervraagden mag een nieuw product géén gereviseerde onderdelen hebben. Bij reparaties vindt bijna 40% van de mensen dat het gebruik van gereviseerde onderdelen alleen kan als de garantie op de reparatie minstens zo lang is als bij gebruik van een nieuw onderdeel.

Kritische houding is heel herkenbaar
Norbert Posthumus, manager Procurement bij Feenstra, is niet verrast door de uitkomsten van het onderzoek: “De kritische houding van mensen ten aanzien van gereviseerde onderdelen in nieuwe producten is heel herkenbaar. Voor het ombuigen van een mentaliteit is nu eenmaal tijd nodig. Wij willen onze klanten er graag van overtuigen dat een gereviseerd onderdeel net zo goed of zelfs beter kan zijn dan een nieuw onderdeel. Daarom geven wij op zulke producten minimaal dezelfde garantie en garanderen wij dezelfde kwaliteit.”

Een gebruikte cv-ketel huren