Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

zonne-energieHet ISSO-Handboek Zonne-energie is grondig herzien. Het praktijkgerichte boek loopt nu weer in gelijke pas met de ontwikkelingen in techniek en regelgeving, waaronder de nieuwe NEN 1010 en NEN 7250. Het is een doe-boek. Het boek leert het juist ontwerpen, installeren en beheren van zonne-energiesystemen aan de hand van duidelijke processtappen. Bij iedere stap krijgt de gebruiker praktische informatie over de handelingen en de geldende voorschriften en regelgeving. Inhoudelijk is de eerste versie uit 2006 flink herschreven. Behalve aanpassingen vanwege onder meer de nieuwe NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties) en NEN 7250 (bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen en integratie in daken en gevels), beschrijft het handboek alle informatie die nodig is voor de certificering van installateurs in het kader van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Voor opdrachtgevers wordt die certificering steeds meer een handvat voor kwaliteit; installateurs kunnen zich met die certificering onderscheiden.

Omdat het boek tot stand is gekomen met kennis uit diverse expertises op het gebied van zonne-energiesystemen, heeft het boek een breed draagvlak. Zo is het boek beoordeeld door onder meer leden van Holland Solar, Uneto-VNI, TVVL en Vereniging Het Hellend Dak. De update is financieel mede mogelijk gemaakt door OTIB, RVOnl, Uneto-VNI en TVVL.

Het vernieuwde Handboek ‘Zonne-energie, bouwkundige en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’ kost € 160,- (excl. btw en verzendkosten). De digitale versie is met een abonnement te raadplegen op isso-digitaal.nl.

Inkijkexemplaar: ISSO handboek zonne-energie 2016