Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 128 seconden

Vrouwen in de techniekBedrijven die al een of meerdere vrouwen op technische functies hebben, zijn vaker bereid te investeren om meer vrouwen te werven dan bedrijven die nog geen technische vakvrouwen in dienst hebben. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder 115 technische bedrijven die dit jaar de M/V bedrijvenscan op verzoek van TechniekTalent.nu invulden. De scan is ontwikkeld en uitgevoerd door VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek.

Van de ondervraagde bedrijven geeft maar liefst 56 procent aan dat zij willen investeren in meer vrouwen in technische functies. De bereidheid tot investering in vrouwen in technische functies is hoger bij bedrijven waar al vrouwen in deze functies werkzaam zijn (77%). Hierdoor kan gesteld worden dat een grote meerderheid van technische bedrijven het als positief ervaren om meer vrouwen te werven en te behouden in hun bedrijf en een divers personeelsbestand als meerwaarde inzien. Opvallend is dat het hier niet enkel grote bedrijven betreft: ruim de helft van de bedrijven die de scan invulde, heeft een klein personeelsbestand (0-50).

Ook kwam uit de M/V bedrijvenscan naar voren dat deeltijdwerken op alle functieniveaus bespreekbaar is bij ruim eenderde van alle bedrijven. Respondenten (63 van de 115) gaven aan het in hoge mate eens te zijn met de stelling dat mannen en vrouwen in het bedrijf gebruik maken van de mogelijkheden om in deeltijd te werken. “De trend zet zich voort dat veel bedrijven uit de technische sector zelf ook erkennen dat investeren in technische vrouwen van groot belang is. Uit de M/V bedrijvenscan blijkt wel dat langzaam maar zeker technische bedrijven gaan meedenken met de behoeften en voorwaarden van vrouwen zodat hun talenten optimaal worden ingezet”, aldus de voorzitter van TechniekTalent.nu, André van der Leest.

Met de uitreiking van de jaarlijkse Femme Tech Bedrijven Award wil TechniekTalent.nu bedrijven die het goed doen op het gebied van het werven en behouden van vrouwen in het zonnetje zetten. De Award wordt op 11 november toegekend aan bedrijven die investeren in (meer) vrouwen in hun bedrijf. Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI, en juryvoorzitter van Femme Tech Bedrijven Award 2014: “Vrouwen kunnen kennis van technologie koppelen aan een groot gevoel voor dienstverlening en marketing. Daaraan hebben technische bedrijfstakken steeds meer behoefte. Bedrijven die reeds vrouwen in dienst hebben, zien en erkennen de talenten van vrouwen. Zij willen graag investeren in een nog relatief ongekende groep in hun bedrijf. Een win-win situatie voor zowel vrouwen, bedrijven als voor de Nederlandse economie.”

Tot 12 september kunnen technische bedrijven (verdeeld in klein, middelgroot en groot) zich inschrijven voor de Femme Tech Bedrijven Award.

 

Voor meer informatie: www.techniektalent.nu