Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 128 seconden

Op landelijk niveau is de vraag naar hoogopgeleide technici opnieuw gestegen; wel zijn duidelijke regionale verschillen waarneembaar in de vacatureontwikkeling. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 is de vraag naar hoogopgeleide technici gestegen met 13%. De regio Eindhoven vormt hierop een uitzondering. Hier daalde het aantal vacatures met 7%. Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2014 van Hilbrand van der Kooi, competence director Technology bij Yacht.

 

Sterke groei Randstad

Opmerkelijk is de sterke groei in vraag in het westen van het land. In de regio’s Amsterdam en Rotterdam steeg de vraag naar technici met respectievelijk 37% en 26% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De vraag naar technici in de regio Amsterdam overstijgt nu die van de regio Eindhoven, die als vanouds de grootste behoefte kent. De daling in de vacatureontwikkeling in Eindhoven is te verklaren door een heroriëntatie op ontwikkelprogramma’s bij enkele grote spelers in de regio waardoor er minder behoefte is aan ontwikkeling- en innovatiecapaciteit. Deze heroriëntatie vloeit voort uit een veranderde klantvraag. De gevolgen van deze heroriëntatie zijn te zien in een daling van het aantal vacatures voor designers bij de omvangrijke keten van toeleveranciers van producten en diensten. De groei in de regio’s Amsterdam en Rotterdam is het gevolg van fors hogere investeringen door bedrijven in onderhoudsprogramma’s. De laatste jaren zijn deze investeringen achtergebleven. Nu wordt er een inhaalslag gemaakt, met als gevolg een forse stijging in vacatures voor engineers en projectleiders. “De grootverbruiker Eindhoven lijkt hiermee een pas op de plaats te maken, wat niet betekent dat de boel daar stilstaat; ook daar blijft de vraag hoog”, aldus van der Kooi.

 

Nadruk ligt op realisatie

De nadruk in de vacatureontwikkeling binnen het vakgebied techniek ligt op dit moment op realisatie en minder op ontwikkeling en innovatie. De totale vraag naar designers stabiliseert op hetzelfde hoge niveau als een jaar geleden, terwijl de vacatures voor engineers en technisch projectleiders verder gestegen zijn met respectievelijk 12% en 19%. “Hiermee neemt de druk op de schaarse groep engineers met een werktuigbouwkundige opleiding sterk toe; ontwikkelen van nieuw talent is dus het devies”, aldus van der Kooi. “Het is van groot belang om de rol die Nederland nu speelt op het vlak van ontwikkeling en innovatie te koesteren om de concurrentiepositie van Nederland zeker te stellen. De lobby vanuit de overheid en het bedrijfsleven om Nederland als HighTech land neer te zetten is dan ook een goede zaak.”