Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Joric WitloxJoric Witlox, voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is benoemd tot voorzitter van de European Association for Passive Fire Protection (EAPFP). EAPFP kan beschouwd worden als de Europese koepelorganisatie van BBN. Leden zijn BBN-achtige verenigingen uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Slovakije, Cyprus, Turkije.

Witlox wil de komende voorzitterstermijn van drie jaar de goede lijn die is ingezet door zijn voorgangers consolideren. “Daarnaast zal ik net als bij BBN beginnen met een soort nulmeting. Waar staan we nu? Wat willen de leden? Hoe tevreden zijn ze? Welke doelen hebben ze”, zegt hij. “Ik ga inventariseren wie de stakeholders zijn en wat ze willen. Zodra dit bekend is zal ik een strategie met actiepunten formuleren die in de vergadering van juli 2016 zal worden besproken. ”Doel is in ieder geval dat bouwkundige brandveiligheid op een nog hoger plan komt, de veiligheid van gebouwgebruikers toeneemt en dat gebruikers een brand niet alleen overleven maar er ook (heel snel) verder gewerkt kan worden zodat de continuïteit van de bedrijven veilig gesteld wordt.” Daarnaast zal Witlox ook de positieve gevolgen van goede bouwkundige brandpreventie voor de ecologische footprint op de agenda willen krijgen. Witlox: “Denk daarbij ook aan Breeam.”

De EAPFP is opgericht om te kunnen communiceren met Europese instanties toen de nationale normen, werden samengevoegd in een Europese standaard, de EN. Inmiddels is dat min of meer achter de rug maar EAPFP is nog lang niet klaar. Er zijn volgens Witlox nog heel wat ETA’s, EOTA, CPR, CEN-zaken, en dergelijke te regelen. “Naast deze technische kant is EAPFP ook een vereniging die werkt aan een hogere mate van brandveiligheid in Europa. Door onderling overleg kunnen we zaken coördineren en hopen we van elkaars kennis en ervaring gebruik te kunnen maken”, aldus de BBN-voorzitter.

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

Voor meer informatie: www.bbn.nu