Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

office-buildingsIn het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. Er is gekozen voor een algemene verplichting voor alle kantoren per 1 januari 2023. De labelplicht gaat gelden voor gebouwen waarvan meer dan 50% van het oppervlak een kantoorfunctie heeft. Daarbij geldt voorlopig een ondergrens van 100 m2 en de verplichting geldt daarbij voor het gehele gebouw. Op basis van een data-analyse van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat ongeveer 60% van de gebouwen die niet voldoen aan een C-label in handen is van eigenaar-gebruikers. De rest is in handen van beleggers.

De NVM pleit overigens voor een ondergrens van 500 m2 en het beperken van de verplichting tot zelfstandige kantoorgebouwen. De makelaarsvereniging heeft inmiddels ook gesproken met een aantal grote makelaarskantoren. Een belangrijk kritiekpunt uit dit overleg was dat het energielabel geen directe koppeling heeft met het daadwerkelijke energiegebruik. Uiteindelijk is de energiebesparing bepalend voor de mate waarin de investering hiervoor ook daadwerkelijk kan worden doorberekend in de huur.

[related_post themes=”text”]