Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 116 seconden

Isso77Afgelopen week werd de richtlijn ISSO 77 Installaties voor levensloopgeschikte woningen uitgereikt aan Marnix Norder, leider van een ‘aanjaagteam’ dat gemeenten en regio’s helpt samenwerking te zoeken en te verbeteren op het gebied van zorg-gerelateerd wonen voor ouderen. De richtlijn moet opdrachtgevers en -nemers in de woningbouw ondersteunen met een overzicht van mogelijke installaties die woningen kunnen voorbereiden op ‘langer zelfstandig thuis wonen’. De uitreiking, door Claudia Reiner (vice-voorzitter Uneto-VNI), vond plaats bij Technologie Thuis Nu!, een initiatief van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) met vier modelwoningen die laten zien welke bewezen technische mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de behoeften van mensen die extra zorg nodig hebben.

Om tot een levensloopgeschikte woning te komen, is het van groot belang dat ook vroegtijdig keuzes gemaakt en vertaald worden naar passende technische installaties. Bij het tot stand komen van het ISSO 77 richtlijn zijn experts vanuit onder meer zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes en natuurlijk de bouw en de installatietechniek betrokken. Deze bijzondere samenwerking heeft geleid tot een nieuwe standaard voor het levensloopgeschikt maken van woningen. ISSO heeft de richtlijn opgesteld in opdracht van Uneto-VNI, KIEN en OTIB, gebruik makend van onder meer kennis uit eerdere projecten zoals WelThuis.

Verschillende betrokken organisaties waren bij de feestelijke uitreiking aanwezig. Zo sprak onder meer Alzheimer Nederland haar waardering uit voor de richtlijn, als ook voor de interactieve wijze van totstandkoming. Directeur Elly Verbug OTIB, bevestigt dit:  “Door de dialoog aan te gaan met alle betrokkenen is er een weloverwogen richtlijn tot stand gekomen, waarmee we inspringen op de wensen en vragen, maar ook recht doen aan de technologische ontwikkelingen.” Vanuit de installatiesector sprak Peter Schneiders van Verkerk Groep over de gevolgen van de richtlijn: “Kennis bundelen is een noodzaak en techniek speelt een enorme rol in de veranderende zorgomgeving.” Henri Soepenberg, directeur van ontwikkelaar ZorgID,  bevestigde het belang van de richtlijn. Verschillende woningbouwverenigingen gaan op korte termijn aan de slag met ISSO 77.

De ISSO richtlijn is begin volgend jaar beschikbaar. Dan zullen er vanuit UNETO-VNI, KIEN en OTIB ook enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor bedrijven en organisaties, om hen nader te informeren en te inspireren. Willem Bastein, projectleider Technologie Thuis Nu: “Het project wil een impuls geven aan de samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de zorg, de woningbouw en de installatiebranche. Daar passen deze bijeenkomsten in.”