Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

Bouwkundige controlepuntenTijdens de Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)-studiedag ‘Aantoonbare brandveiligheid’ is traditiegetrouw de nieuwste editie gepresenteerd van de ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’. Brandweer Nederland, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland en BBN hebben samen deze editie tot stand gebracht. Sinds de eerste editie in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt.

De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Doelgroepen hierbij zijn: gebouweigenaren/beheerders, huurders en gebruikers, verzekeraars, architecten, aannemers, installateurs, brandweer  en bouw & Woningtoezicht

De publicatie ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ past goed binnen de visie van Brandweer Nederland zegt Stephan Wevers, voorzitter Raad van Brandweercommandanten in het voorwoord. “Op de publicatie zijn de eerder genoemde sleutelbegrippen naadloos van toepassing. Kennisoverdracht is een belangrijk instrument bij de bevordering van kwaliteit van de verschillende bouwpartners, zo ook bij de toezichthoudende partijen zoals de brandweer. Dat is niet alleen relevant voor de burger, maar ook voor het brandweerpersoneel dat bij brand moet optreden. De voornaamste vernieuwing in deze publicatie zit in hoofdstuk 7, over brandwerende constructies. Er is onderscheid gemaakt in het brandwerend bekleden van beton, staal en hout. Ook zijn de effecten van diverse brandwerende toepassingen beschreven. Dat is een enorme verrijking, want vorige versies beschouwden slechts de toepassing van brandwerende coatings”, aldus Wevers.

Het boekje bevat onder andere een quickscan essentiële controlepunten en een duidelijke verwijzing naar de veiligheid van repressief personeel in het hoofdstuk voor Industriële Branddeuren. Via www.bbn.nu is het boekje gratis als pdf te downloaden.