Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

Terwijl de energietransitie in volle gang is, dient zich alweer een nieuwe revolutie aan. Diverse experts op het gebied van sanitaire technieken waarschuwen in de komende nummers van InstallateursZaken dat we onze waterhuishouding in een rap tempo moeten verduurzamen. Waarom? “Kijk alleen al naar de afgelopen zomer”, zegt Walter van der Schee, Concept Developer bij Croonwolter&dros “en je snapt waarom”.

Onze zoetwatervoorziening komt door klimaatverandering, demografische groei en vervuiling in toenemende mate onder druk te staan. Bovendien krijgen we steeds meer te maken met hevige regenbuien en begint het besef door te dringen dat afvalstromen waardevolle stoffen en warmte bevatten. Van der Schee: “En, het transport, behandeling en gebruik van water kosten energie.” Alle reden dus om ook op het gebied van Sanitaire Technieken een duurzaamheidsslag te maken.

In het recente verleden heeft het geleidelijk aanschroeven van de EPC-norm fors bijgedragen aan de verduurzaming van onze gebouwenvoorraad. Vanuit diverse hoeken klinken nu al geluiden, bijvoorbeeld tijdens de afgelopen VSK en SHK Essen om op een soortgelijke wijze ook via de Waterprestatienorm de waterhuishouding aan te pakken. Die zou eerst verplicht moeten worden gesteld uiteraard, anders blijft dit verduurzamingstraject te vrijblijvend.

Maar hoe pak je deze uitdaging op? Johan Bel, eigenaar van Mijn Waterfabriek ontwikkelde analoog aan de Trias Energetica een compleet nieuwe methode om de waterhuishouding in de gebouwde omgeving te verduurzamen: de Trias Aqua.  “Probeer eerst zoveel mogelijk te besparen op drinkwatergebruik, zet vervolgens in op het optimaal benutten van regenwater en hergebruik tot slot afvalwater.” Wilt u er meer over weten? Dit najaar zal Bel uitgebreid uit de doeken doen in IZ wat de Trias Aqua inhoudt en hoe u als installateur er in de dagelijkse praktijk gebruik van kan maken.