Vent-Axia heeft een ventilatiesysteem geschonken aan het TechniekHuis in Nieuwkoop. Om leerlingen van de basisschool nu al de veelzijdigheid van techniek te laten ontdekken, biedt het TechniekHuis diverse activiteiten aan. Zo dagen ze leerlingen uit met duurzaamheidsvraagstukken in de TechniChallenge en gaan leerlingen aan de slag met het programma Ontdek Techniek. Ook worden diverse workshops aangeboden voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen. Voor het organiseren van deze activiteiten heeft het TechniekHuis steun nodig van overheden, belangenorganisaties en het bedrijfsleven.

Vent-Axia is via haar dealer Van Walraven in contact gekomen met het TechniekHuis. In Nieuwkoop is een compleet balansventilatiesysteem geplaatst. Een Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance WTW unit is aangesloten op het Uniflexplus+ flexibele kunststof luchtverdeelsysteem met RV ventielen. Hiermee kunnen de leerlingen zelf proeven doen en metingen verrichten. Voor het verrichten van de metingen is ACIN instrumenten ingeschakeld. Dit bedrijf heeft een air flow meter geschonken om de luchthoeveelheid snel te controleren en te balanceren. Het systeem is inmiddels geïnstalleerd en actief in gebruik.

Gift van drie ton voor elektro- en installatieonderwijs

Het elektro- en installatieonderwijs van het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland ontvangt vanuit Stichting Aandelen Remeha een bedrag ...

‘Eén op de vijf ventilaties werkt niet goed’

Veel gebouwen in Nederland voldoen niet aan de ventilatie-eisen die het Bouwbesluit stelt. Techniek Nederland vindt daarom dat de ventilatievoorzieningen ...

Schone lucht

Al jarenlang wordt er gehamerd op het belang van een goed binnenklimaat in scholen, voor het welzijn van leerlingen en ...

Masterclass ‘Ventilatie in Scholen’

Het ventileren van klaslokalen is integraal onderdeel geworden van de strijd tegen corona. Met de masterclass ‘Ventilatie in Scholen’ speelt ...