Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

De Nederlandse elektronicawinkels hebben goede vooruitzichten (bijvoorbeeld op het gebied van slimme woningautomatisering, domotica), maar de groeikansen lopen gevaar door een gebrek aan financiële ruimte. Zowel zelfstandige retailondernemers als winkelketens komen in de problemen doordat banken niet of nauwelijks krediet verlenen. Uneto-VNI wil op korte termijn overleggen met de overheid en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Als gevolg van de economische crisis heeft de elektronicabranche noodzakelijke investeringen jarenlang moeten uitstellen. Nu de economie weer aantrekt, willen de winkeliers met geavanceerde producten en innovatieve verkoopkanalen inspelen op de veranderende wensen van de consument. Dat kan alleen door te investeren en daarvoor is financiering nodig. Juist nu houden de banken de hand op de knip. Ten onrechte, vindt Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de technische detailhandel, want de vooruitzichten zijn beter dan ooit.

Met smart media wordt het mogelijk steeds meer apparaten online met elkaar te verbinden. De elektrotechnische detailhandel kan producten en diensten aanbieden die gebaseerd zijn op die techniek. Winkeliers werken daarbij vaak samen met bedrijven uit de technische installatiebranche, bijvoorbeeld op het gebied van slimme woningautomatisering (domotica). Retailers die niet de ruimte krijgen om te investeren, dreigen achterop te raken. Ook de noodzakelijke koppeling van fysieke winkels en webshops kan dan niet plaatsvinden. Als de opstelling van de banken niet verandert, zijn volgens Uneto-VNI faillissementen onvermijdelijk en zullen veel banen onnodig verloren gaan.