Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Ing. Peter Centen is benoemd tot bestuurslid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA). De DHPA is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De organisatie zet zich in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij houdt zij rekening met de landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-emissiereductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. De DHPA is ook op Europees niveau actief als lid van de European Heat Pump Association (EHPA).

De DHPA ziet het als haar taak, in het collectief belang van de leden, de markt voor toepassing van warmtepompen verder te helpen ontwikkelen. In een maatschappij waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op energiezuinige gebouwen, zijn warmtepompen volgens de organisatie de toekomst. Ing. Peter Centen is mededirecteur en Chief Technology Officer van Nathan, dat gespecialiseerd is in duurzame klimaattechnologie. “Met z’n allen zijn we volop bezig met de energietransitie van aardgas naar duurzame elektriciteit”, vertelt hij. “Met de DHPA dragen we daar significant aan bij.”

Meer informatie over de DHPA is te vinden op http://www.dhpa-online.nl