In Rwanda is een akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk’s). Deze broeikasgassen worden gebruikt in airco’s en koelkasten. Bij naleving van het akkoord zou de opwarming van het klimaat deze eeuw wellicht een halve graad minder kunnen zijn. De rijke landen hebben zich verplicht in 2019 te beginnen met het terugdringen van hfk’s. In 2036 moet de uitstoot zijn afgenomen met 85 procent. China en veruit de meeste ontwikkelingslanden beginnen in 2024 met maatregelen om de hfk-uitstoot te verminderen. India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten beginnen pas in 2028.