Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

242-1446-gamme-ff-completeIn Rwanda is een akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk’s). Deze broeikasgassen worden gebruikt in airco’s en koelkasten. Bij naleving van het akkoord zou de opwarming van het klimaat deze eeuw wellicht een halve graad minder kunnen zijn. De rijke landen hebben zich verplicht in 2019 te beginnen met het terugdringen van hfk’s. In 2036 moet de uitstoot zijn afgenomen met 85 procent. China en veruit de meeste ontwikkelingslanden beginnen in 2024 met maatregelen om de hfk-uitstoot te verminderen. India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten beginnen pas in 2028.

De 197 landen die het akkoord hebben ondertekend zijn juridisch gebonden hun afspraken na te komen. De rijkere landen hebben armere landen hulp toegezegd bij de benodigde technologische aanpassingen om de uitstoot van hfk’s terug te brengen.

Hfk’s kwamen sinds de jaren negentig in de plaats van cfk’s, die de ozonlaag aantastten. Er kwam een uitfaseringsplan op tafel, dat ertoe heeft geleid dat inmiddels geen cfk-koudemiddelen meer mogen worden toegepast. Ook hun destijds ‘mildere’ vervangers (hcfk-koudemiddelen zoals R22) mogen niet meer worden toegepast. Nu zijn dus ook de hfk’s aan uitfasering toe. Want hoewel minder schadelijk hebben ze toch een negatief effect op de opwarming van ons klimaat.

[related_post themes=”text”]