Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 204 seconden

img_44_1378816680Rol van het onderwijs
“Een volhoudbare, frisse school is alleen te bewerkstelligen in samenspraak met het onderwijs zelf en nauw verwante partijen.” Dat was 10 jaar geleden – bij de ontwikkeling van het Scholen°Concept – het uitgangspunt. Het Scholen°Concept werd daardoor – conform de wensen en eisen van de diverse betrokkenen – een uniek totaalconcept dat in de afgelopen jaren zeer succesvol bleek.
Ook nu nog speelt het onderwijs zelf een grote rol in de doorontwikkeling van het concept. Waarbij ook de nauw verwante partijen – zoals architecten en installatieadviseurs – hun expertise inbrengen.
Daarmee staat het concept garant voor comfort, energiebesparing, minimale onderhoudskosten, eenvoud in toepassing en gebruik en ook: volhoudbaarheid.

Integratie van technieken
Het Scholen°Concept is al vanaf het begin af aan een totaalconcept dat koelen, verwarmen en ventileren in 1 systeem integreert. In de afgelopen 10 jaren heeft het systeem echter niet stilgestaan. In de praktijk bleek de integratie van technieken steeds meer een vraag te zijn. Naast het binnenklimaat kwam ook de vraag naar integratie met onder meer verlichting, zonwering, energieopwekking, sturing op energieverbruik, managementinformatie en exploitatiebeheer. Deze vraag leidde tot een schoolvoorbeeld van optimaal samenwerken met diverse partijen, waarbij het samenbrengen van ieders expertise resulteerde in een totaalconcept dat nóg completer, beter en eenvoudiger werd.

Toekomstbestendig
De lat werd echter hoger gelegd. Niet moesten de toegepaste technieken “slechts” geïntegreerd worden, ook moesten deze een minimale levensduur van 25 jaar hebben.
Volhoudbaarheid dus, want grondstoffen worden op termijn schaars.
Cradle to cradle is hierin dan ook een groot gedachtegoed.
Het Scholen°Concept mag dus gerust een systeem met ambitie genoemd worden: een lange levensduur, betalen voor gebruik van comfort, lucht en licht. Dit wordt binnenkort realiteit in het totaalconcept voor frisse scholen.

Techniek achter de schermen
Dat niet alleen nagedacht is over het beoogde resultaat van het Scholen°Concept , namelijk een comfortabel en fris binnenklimaat, maar ook over de slimme technieken en de installatie daarvan, bewijst een kijkje achter de schermen.
Bij het Scholen°Concept krijgt elk lokaal een eigen unit, Comfort˚Plus genaamd. Hiermee wordt decentraal elke ruimte op de meest energiezuinige wijze voorzien van een aangenaam totaal binnenklimaat. Comfort en energieverbruik zijn perfect op elkaar afgestemd door de vergaande integratie van verlichting- en zonweringsturing in het unieke beheers- en besturingssysteem.
Ook nevenruimten waar geen Comfort˚Plus-unit is geïnstalleerd worden moeiteloos bestuurd, door een zogenaamde Logi°Connect-module. Deze module bestuurt ook de energieopwekking bestaande uit een CV-installatie en/of een warmtepompsysteem.
Door bovenstaande koppeling van technieken, wordt een optimale werking én onderlinge afstemming gegarandeerd.
De besturingsmodules zijn eenvoudig te configureren, waardoor in bedrijf stellen zeer eenvoudig is. High tech montage en programmeerwerk zijn verleden tijd.

Maximale ontzorging en waarborging werking
Om het onderwijs maximaal te ontzorgen, wordt het Scholen°Concept standaard aangesloten op een meldkamer. Deze meldkamer registreert 24/7 alle functies en handelingen en stuurt indien nodig bij. Dit verzekert een optimale werking. Eventuele storingen worden vroegtijdig gesignaleerd en op afstand verholpen.
Deze meldkamerfunctionaliteit is uniek in zijn soort als het gaat om binnenklimaatbeheersing. Van grote waarde door de ongekende mogelijkheden.
Door bovenstaande eigenschappen en functionaliteiten waarborgt het Scholen°Concept de werking en voldoet daarmee volledig aan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ klasse B. Maandelijks ontvangt elke school hiervan een managementrapportage.

Onderhoud
Het onderhoud van het Scholen°Concept is tot een minimum beperkt. Door de meldkamerfunctionaliteit is op elk moment inzichtelijk wat de performance van elke unit is. Wanneer deze te wensen over laat, zal het systeem zich melden voor onderhoud. Onderhoud op basis van vervuiling en borging werking dus.

Exploitatie
Het Scholen°Concept kent het laagste energieverbruik voor het realiseren en borgen van een goed en fris comfort in een onderwijsgebouw. Onlangs is de nieuwe generatie Comfort°Plus-units geïntroduceerd op de Nederlandse markt: de CP15°32.
Deze unit is berekend op een levensduur van minimaal 25 jaar. Door de toepassing van zeer hoogwaardige technieken en materialen in combinatie met het slimme ontwerp, zijn de onderhoudskosten verlaagd met minimaal 35%. Het lage energieverbruik in combinatie met de lage onderhoudskosten zorgen voor een aangename post op de exploitatierekening van een onderwijsinstelling.

Meer informatie: www.klimaatgroepholland.nl