Tag Archives: geothermie

Er bestaan meer alternatieven dan alleen dure warmtepompen

Gepubliceerd op

Overheden zien structurele oplossingen voor de energietransitie over het hoofd doordat zij zich letterlijk niet genoeg verdiepen in geschikte bronnen voor duurzame energie. Dat stelt HermanDeGroot Ingenieurs. ‘Er bestaan al fundamentele oplossingen voor de energietransitie die een minimale investering voor de consument vergen. Er bestaan meer alternatieven dan alleen dure warmtepompen en dito isolatiemaatregelen.’

Een voorbeeld van een beproefde oplossing die veel te weinig aandacht krijgt is volgens HermanDeGroot Ultra-Diepe Geothermie (UDG). Bij geothermie wordt meestal alleen aan warmtewinning gedacht, maar het primaire doel van Ultra-Diepe Geothermie is elektriciteitsopwekking, waarbij met de resterende warmte huizen kunnen worden verwarmd middels een warmtenet. Met UDG kan ten minste een derde van Nederland worden voorzien van elektriciteit én warmte, denkt het ingenieursbureau. ‘Omdat dit warmtepompen en isolatie overbodig maakt, vergt deze oplossing ook nog eens een minimale investering voor de consument.’

Boor de juiste bron aan
‘Als we een aardgasvrij Nederland willen worden zonder daarbij een nieuwe kredietcrisis te ontketenen, zullen overheden hun huiswerk beter moeten doen’, stelt HermanDeGroot. ‘De energiebehoefte moet in kaart worden gebracht, evenals de bronnen waar we die energie uit kunnen halen. De uiteindelijke structurele oplossing is een combinatie van diverse duurzame energiebronnen die alle aansluiten op één open warmtenet. Daarbij kan Ultra-Diepe Geothermie een relatief zeer grote bijdrage aan de nationale elektriciteits- en warmtebehoefte leveren, aangevuld met andere duurzame bronnen als waterstof, restwarmte en biomassa. Zo worden niet alleen klimaatdoelen, maar ook de spaardoelen van de consument behaald.’

De illusie van de warmtepomp
‘De warmtepomp wordt te pas en te onpas als alternatief voor de gasketel genoemd, maar is een grootverbruiker van elektriciteit. Al leggen we het hele dak vol met zonnepanelen, dan levert dit zeker in de winter verreweg niet voldoende elektriciteit op. En dat terwijl het gebruik dan juist maximaal is. Als we massaal op de warmtepomp over zouden gaan en die van groene stroom willen voorzien, zullen dus vele extra wind- en zonneparken nodig zijn. Daarvoor is een flinke verzwaring van het elektriciteitsnet nodig en dus extra investeringen. Onder meer in Zeeland en het noordoosten van het land is het netwerk nu al te zwaar belast. En met alleen een warmtepomp ben je nog lang niet klaar: zeker oudere huizen moeten flink geïsoleerd worden en eigenlijk ook nog worden voorzien van vloerverwarming en een goed ventilatiesysteem. Het gemiddelde huishouden is met gemak 70.000 euro verder om hun huis aardgasvrij te krijgen.’

Van gas af: 100 meter diep de achtertuin in

Gepubliceerd op

Een bewoner in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer haalt sinds kort met zijn twee bovenburen warmte uit de achtertuin. Hiervoor is een pomp geïnstalleerd en zijn buizen meer dan honderd meter de grond ingebracht. Een warmtepomp benut de temperatuurverschillen om warmte te genereren. Dat levert water op tot 55 graden Celsius voor zowel tapwatergebruik als verwarming.

De bewoners zijn zes weken uit logeren gegaan en hebben gedurende die tijd hun inboedel opgeslagen in een container. Het oorspronkelijke afgiftesysteem moest immers worden aangepast aan de lagere aanvoertemperatuur van het warme water. In totaal ligt er nu 1.165 meter aan verwarmingsbuizen onder de vloer.

De pomp draait op elektriciteit, die duurzaam wordt opgewekt. In de zomer zorgt het bronsysteem voor koeling, gebruikmakend van een temperatuur van 13 graden Celsius diep onder de grond.

De bewoners verwachten hun investering binnen een periode van een jaar of tien terug te verdienen.

Bron: Trouw

Geothermie kansrijk voor installateur

Gepubliceerd op

De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van geothermie biedt kansen aan installateurs, architecten, bouwers van installaties, projectontwikkelaars en zelfs gemeenten. TNO heeft onlangs een Technologiecluster (TC) op het gebied van geothermie afgerond, vertelt TNO’er Ronald den Boogert: “In een TC zoeken we samen met partners uit het MKB en andere geïnteresseerden naar commerciële toepassingen van innovatieve technologieën. In dit TC ging het om radiaal boren, een techniek waarbij je met een systeem van extra boorgaten loodrecht op het oorspronkelijke boorgat, de opbrengst van een geothermische put aanzienlijk verhoogt. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven hebben we aangetoond dat je een capaciteitsverbetering van 15 tot 30 procent kunt bereiken bij een kostenstijging van 5 procent.”

Brabantse ‘Green Deal’ om ontwikkeling van geothermie te versnellen

Gepubliceerd op

Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, én burgers die er straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor vijf concrete geothermieprojecten in Brabant. Reden voor het sluiten van deze deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Projecten staan teveel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans. Die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie Brabant BV (aandeelhouders: Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant). Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.