Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 172 seconden

geothermieOp de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, én burgers die er straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor vijf concrete geothermieprojecten in Brabant. Reden voor het sluiten van deze deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Projecten staan teveel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans. Die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie Brabant BV (aandeelhouders: Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant). Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.

De warmte uit de aarde wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie. Ook in Nederland is  geothermie  bezig aan een opmars. Geothermie wordt  veelal gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen te verwarmen of ingezet in een productieomgeving.  Om dit water op te kunnen pompen worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.

Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

-Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)

-Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)

-Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)

-Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)

-Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering  vanuit Amercentrale)

De doelstelling van de vijf projecten is meerledig:

-Duurzame warmte voor in 1e fase 6500 woningen

-Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven

-De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op

-Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2

-Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.

In totaal is een bedrag van ca. Euro 100 miljoen nodig voor de  totale financiering van de vijf projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar een de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen Vermogen) nodig van Euro 10 miljoen. Hierover is in principe akkoord bereikt  tussen Hydreco en het Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM) . Dit startkapitaal is een sterke basis om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van Euro 20 miljoen en  Euro 70 miljoen projectfinanciering. Energiefonds Brabant zal dit proces coördineren.

Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam tekende minister Kamp in totaal 5 nieuwe Green Deals en 1 City Deal; de Green Deal Geothermie Brabant was er daar één van. Namens de gezamenlijke Brabantse partijen tekende wethouder Paul Smeulders van de gemeente Helmond de deal met de minister. Na tekening van de deal gaat de uitvoering gecoördineerd worden door de Geothermie Brabant BV, met het Energiefonds Brabant en Hydreco als aandeelhouders.

De Green Deal is ondertekend door Minister Kamp van EZ,  Staatssecretaris Dijksma van I&M,  de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Energiefonds Brabant, Hydreco Geomec BV, marktpartijen (Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco,  Van Gog Kwekerijen, WoonPartners) en bewonersinitiatieven (Burgerinitiatief Helmond en Coöperatie Duurzame Energie Tilburg).

[related_post themes=”text”]