Er bestaan meer alternatieven dan alleen dure warmtepompen

Gepubliceerd op

Overheden zien structurele oplossingen voor de energietransitie over het hoofd doordat zij zich letterlijk niet genoeg verdiepen in geschikte bronnen voor duurzame energie. Dat stelt HermanDeGroot Ingenieurs. ‘Er bestaan al fundamentele oplossingen voor de energietransitie die een minimale investering voor de consument vergen. Er bestaan meer alternatieven dan alleen dure warmtepompen en dito isolatiemaatregelen.’

Een voorbeeld van een beproefde oplossing die veel te weinig aandacht krijgt is volgens HermanDeGroot Ultra-Diepe Geothermie (UDG). Bij geothermie wordt meestal alleen aan warmtewinning gedacht, maar het primaire doel van Ultra-Diepe Geothermie is elektriciteitsopwekking, waarbij met de resterende warmte huizen kunnen worden verwarmd middels een warmtenet. Met UDG kan ten minste een derde van Nederland worden voorzien van elektriciteit én warmte, denkt het ingenieursbureau. ‘Omdat dit warmtepompen en isolatie overbodig maakt, vergt deze oplossing ook nog eens een minimale investering voor de consument.’

Boor de juiste bron aan
‘Als we een aardgasvrij Nederland willen worden zonder daarbij een nieuwe kredietcrisis te ontketenen, zullen overheden hun huiswerk beter moeten doen’, stelt HermanDeGroot. ‘De energiebehoefte moet in kaart worden gebracht, evenals de bronnen waar we die energie uit kunnen halen. De uiteindelijke structurele oplossing is een combinatie van diverse duurzame energiebronnen die alle aansluiten op één open warmtenet. Daarbij kan Ultra-Diepe Geothermie een relatief zeer grote bijdrage aan de nationale elektriciteits- en warmtebehoefte leveren, aangevuld met andere duurzame bronnen als waterstof, restwarmte en biomassa. Zo worden niet alleen klimaatdoelen, maar ook de spaardoelen van de consument behaald.’

De illusie van de warmtepomp
‘De warmtepomp wordt te pas en te onpas als alternatief voor de gasketel genoemd, maar is een grootverbruiker van elektriciteit. Al leggen we het hele dak vol met zonnepanelen, dan levert dit zeker in de winter verreweg niet voldoende elektriciteit op. En dat terwijl het gebruik dan juist maximaal is. Als we massaal op de warmtepomp over zouden gaan en die van groene stroom willen voorzien, zullen dus vele extra wind- en zonneparken nodig zijn. Daarvoor is een flinke verzwaring van het elektriciteitsnet nodig en dus extra investeringen. Onder meer in Zeeland en het noordoosten van het land is het netwerk nu al te zwaar belast. En met alleen een warmtepomp ben je nog lang niet klaar: zeker oudere huizen moeten flink geïsoleerd worden en eigenlijk ook nog worden voorzien van vloerverwarming en een goed ventilatiesysteem. Het gemiddelde huishouden is met gemak 70.000 euro verder om hun huis aardgasvrij te krijgen.’

%d