Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

Verschillende partijen zijn vanuit hun rol nauw betrokken bij data rondom de energiemeter. Denk aan installateurs, netbeheerders en aanbieders van onafhankelijke energie datadiensten (ODA’s). Een ieder is bezig met het vinden van oplossingen voor de veranderende wereld als gevolg van de energietransitie. Deze oplossingen worden vaak gezocht binnen hun eigen domein. Daarnaast leven er nog veel vragen die beantwoord moeten worden om de energietransitie met Smart Grids succesvol te maken.

Op 30 april organiseren we een middagbijeenkomst waar we een aantal betrokken partijen aan het woord laten. Doelstelling is om inzicht te krijgen in elkaars wereld in de data-keten en welke uitdagingen en mogelijke oplossingen daar nog liggen. Vervolgens willen we deze kennis graag delen en mensen en betrokken partijen met elkaar verbinden.

Rik Verstijnen van Keystone Business Solutions zal de inleiding en aanleiding voor deze sessie verzorgen en enkele prikkelende stellingen poneren omtrent de data-keten in Smart Grids.

Drie sprekers pakken deze stellingen op aan de hand van hun dagelijkse praktijk en gaan opzoek naar verdieping. Marcel Volkert zal namens USEF hun belang in deze discussie aangeven. USEF (Universal Smart Energy Framework) ontwikkelt een framework voor toegang tot intelligente energiesystemen. Vervolgens neemt Maarten van der Boon je mee in de wereld van systeemintegratie vanuit het standpunt dat ‘mens en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn’. Maarten is verantwoordelijk voor business development & innovatie bij technisch dienstverlener Leertouwer, ook is hij vele jaren als (algemeen) bestuurder actief in brancheorganisatie Uneto-VNI. Als laatste spreker stelt Barbera van der Hoek beïnvloeding van energiegedrag aan de orde. Wat werkt wel en wat werkt niet en welke incentives zijn nodig om het energiegedrag positief te beinvloeden. Barbera is mede-oprichter van energie data dienstverlener Watch-E en Energy App Factory en betrokken bij de ODA’s.

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.wattconnects.com/agenda/watt-gebeurt-er-de-data-keten-smart-grids