Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 134 seconden

persbericht-sunday-2016-ballifNederlands grootste zonne-energiecongres, de Sunday, staat op woensdag 23 november 2016 in het teken van het versnellen van innovatie. “De solar gemeenschap moet zichzelf mobiliseren om zijn ware potentieel te tonen en te benutten”, stelt Christophe Ballif, keynote spreker op de Sunday 2016. Hij is professor bij École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en directeur van het PV-laboratium van deze instelling. De wetenschapper ziet het als een grote uitdaging om meer onderzoek van het laboratorium naar de markt te brengen en daarmee innovatie te versnellen. “De pv-wereld is redelijk conservatief geworden”, vindt Ballif.

Het feit dat veel cel- en modulefabrikanten maar net winstgevend zijn, wijst hij mede als oorzaak aan. “Hierdoor duurde het bijvoorbeeld lang voordat passivated emitter real cell (PERC-)zonnecellen de markt penetreerden. Door deze tendens duurt het ook een lange tijd alvorens technieken met gepassiveerde zonnecelcontacten, zoals heterojunctie siliciumzonnecellen, een grote rol spelen. Als onderzoeker zou ik graag zien dat innovaties sneller door de markt overgenomen worden, omdat het een mogelijkheid is om de uitrol van zonnestroom sneller, goedkoper en beter te laten verlopen.”
De revolutionaire prijsdaling van zonnepanelen in de afgelopen 15 jaar is volgens Ballif een van de grootste doorbraken in de geschiedenis van zonne-energie. “Ik denk dat maar weinig mensen buiten de solar industrie beseffen wat de volledige gevolgen en mogelijkheden zijn als je tegen extreem lage kosten zonnestroom kunt opwekken.” Volgens Ballif is het daarom belangrijk dat de verschillende landen in de komende jaren de snelheid behouden bij de uitrol van zonnestroom. “Want ondanks dat veel landen het Klimaatakkoord van Parijs ratificeren, zijn zij nog niet echt bereid om massaal hernieuwbare energie – en zonne-energie in het bijzonder –te ontwikkelen. Het risico bestaat dat het tempo van de uitrol vertraagd wordt met als gevolg een sterke negatieve uitstraling op de volledige zonne-energiesector. Zonder stimulans of regelgeving om van fossiele brandstoffen af te stappen, wordt de situatie kritisch. De solar gemeenschap moet zichzelf mijns inziens mobiliseren om zijn ware potentieel te tonen en te benutten. Niet voor niets draagt mijn keynote speech van de Sunday de titel ‘In the air, on see and on land: when everything will become solar’.
Naast een plenair programma in de ochtend – met de keynote speech van Ballif – kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website raadplegen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt tijdens de Sunday de aanwezigen een mogelijkheid tot een adviesgesprek. RVO.nl voert voor het onderwerp ‘zon’ tal van subsidie- en fiscale regelingen uit. De bezoekers van de Sunday kunnen een adviesgesprek aanvragen voor tal van onderwerpen: de Experimentenregeling elektriciteitswet, de postcoderoos of de SDE+-regeling.

[related_post themes=”text”]