Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 203 seconden

Het klinkt zeer welkom, en eindelijk is het dan zover.
Itannex is inmiddels gestart met Werkgroep 2 van het ETIM-RT project van UNETO-VNI: de ontwikkeling van een uitbreiding op de huidige ETIM-standaard. Deze standaard is een zeer belangrijke basis voor goede uitwisseling van 3D componenten bij BIM-projecten. Werkgroep 2 bestaat uit zowel werktuigbouwkundige- als elektrotechnische productgroepen. De kennis & kunde van Itannex inzake BIM en fabrikanten-bibliotheken vormt een belangrijk puzzelstuk in deze innovatie. In de projectgroepen werkt Itannex o.a. samen met leden van Cadac, Unica, Wolter & Dros / TBI en BAM Techniek en uiteraard fabrikanten die ETIM-lid zijn. Dit alles onder auspiciën van Uneto VNI.

Waarom ? Daarom !
De brancheorganisatie voor de installatietechniek heeft een projectgroep in het leven geroepen om een onafhankelijke BIM-standaard te laten ontwikkelen. De branche is reeds geruime tijd bekend met ETIM, een classificatie-model voor producten in de installatiebranche. De UNETO-VNI dochter 2ba werkt nl. al jaren volgens dit model waarin beschrijvende productmodellen de basis vormen voor de feitelijke installatie-producten. Ieder productmodel is gecodeerd, ingedeeld in een hoofdgroep, en voorzien van specifieke productkenmerken. Iedere fabrikant levert deze gegevens aan bij 2ba waardoor iedere installateur appels met appels, en peren met peren kan vergelijken.

Het ETIM-RT project is opgestart zowel vanwege de behoefte bij installateurs als bij fabrikanten aan eenduidige en goed uitwisselbare BIM-objecten. Brancheorganisatie UNETO-VNI heeft deze handschoen opgepakt. Door het bestaande classificatiemodel van ETIM, bekend in de branche van oa. 2ba, te verrijken met reken- en tekenparameters, is de basis gelegd om geometrie en engineering in BIM-projecten te realiseren. Vandaar de projectbenaming ETIM-RT. De fabrikanten zijn op deze wijze in staat om BIM-content, zoals Revit families, te maken die ook aansluiten op bestaande processen.
Omdat rekenen en tekenen elkaar aanvullen is het goed mogelijk om deze 2 doelstellingen onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen. Tekenparameters vertalen zich in een maatschets. Iedere fabrikant kan op deze wijze haar eigen bibliotheek op een uniforme wijze ontwikkelen voor BIM-projecten.

NL? EU?!
Feit is dat Nederland internationaal gezien wordt als een heel volwassen BIM-gedreven land. We kunnen derhalve gerust spreken van een kennisindustrie waarin wij een vooraanstaande rol spelen. In Nederland leggen we de lat op de BIM-ladder hoog, op diverse terreinen. Soms te hoog, en is dat teleurstellend, maar vaker nog wordt het als enerverend gezien en worden we blij van de bereikte resultaten. De BIM-standaard zoals die nu in Nederland ontwikkeld is, te weten de DRS uitgevoerd op basis van de ETIM-RT standaard, staat als een huis. Beide afsprakenmodellen zijn complementair en zullen zeer waardevol gaan worden. Het CB-NL initiatief, een digitaal woordenboek voor de bouw, zal vervolgens ondubbelzinnig vastleggen hoe de afspraken en interpretaties moeten worden toegepast. De totaal-benadering van een nieuwe echte standaard is daarmee voltooid. Bovendien, een standaard maak je niet in je eentje, maar tezamen met gelijkgestemde deskundigen. Het is dan ook zeer aannemelijk dat deze BIM-standaard snel op Europese schaal zal worden geadopteerd. Te meer ook omdat er nauwelijks nationale BIM-standaarden zijn, en als ze er al zijn, zijn ze ontoereikend voor het vereiste bibliotheken-niveau. Met name de internationaal opererende fabrikanten willen hun BIM-content ontwikkelen en zij juichen de combinatie ETIM-RT en Dutch Revit Standards toe, ook al lijkt DRS een specifieke NL aangelegenheid. Fabrikanten die volledig zijn geïnformeerd begrijpen het DRS-model en zien ook de potentie voor EU-adoptie.

Synergie DRS, ETIM & Itannex
De ontwikkelingen van de Dutch Revit Standards komt eveneens door de samenwerking met Itannex tot stand. Hierin komt onze Revit-kennis & kunde, momenteel ruimschoots 140 manjaren en daarmee verreweg koploper in Europa, goed van pas omdat Itannex bekend met een systeem-filosofie en de gebruikerseisen heel goed kent. Deze technologie-standaard vormt een belangrijke bijdrage tijdens het BIM-proces omdat eenduidig is vastgelegd hoe componenten het best in Revit kunnen worden gemaakt; met maximaal gebruiksgemak, voorspelbaar gedrag en betrouwbare informatie-uitwisseling in ontwerp, engineering en werkvoorbereiding. ETIM-RT kan derhalve als een kapstok worden beschouwd voor de systeem-filosofie, en de DRS draagt zorg voor de details in het meest gebruikte BIM technologie-platform Autodesk Revit. Inmiddels zijn er door Itannex al enige fabrikanten-bibliotheken ontwikkeld volgens dit recept.

meer informatie: www.itannex.nl