Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

Bette heeft haar universele inbouwsysteem voor douchebakken en vlakke douchevloeren verder ontwikkeld. Het modulaire inbouwsysteem kan voor vele series douchebakken en vlakke douchevloeren worden toegepast. Er zijn drie inbouwvarianten: bodemgelijke inbouw, nagenoeg bodem gelijk of met een opbouwsokkel. Het systeem is waterdicht en voldoet aan DIN 18534 en ETAG 022. Het geluidsniveau is 20 dB(A).

De hoogteverstelling is aangepast. De stelvoeten zijn nu met de hand, zonder gereedschap, verstelbaar van 75 tot 215 mm. De fixatie geschiedt met een moer. De stelvoeten kunnen op elke plaats op het frame worden gepositioneerd, zodat oneffenheden op de vloer en leidingen omzeild kunnen worden.

Voorheen kon de hoogteafstelling ook na het aanbrengen van het afdichtingsmiddel en voor het monteren van de douchebak van bovenaf worden uitgevoerd. Het lastige opnieuw uitnemen van het raam voor de fijnafstelling is nu niet meer nodig omdat de stelschroeven goed van bovenaf bereikbaar zijn. Dit betekent dat de douchebak pas na het tegelen geplaatst hoeft te worden en dat dan de fijnafstelling kan geschieden. Zo worden beschadigingen voorkomen.

Ook de bekistingshulpstukken zijn aangepast. In plaats van hout zijn deze hulpstukken nu van polypropyleen en hebben ze een eenheidslengte, zodat deze niet meer ter plaatse op maat gezaagd hoeven worden. Deze hulpstukken zijn in het frame te schuiven.

Tot slot zijn de wandafstandshouders aangepast. Deze zijn nu gescheiden van de stelvoeten en kunnen licht gedraaid worden. De stelvoeten kunnen zo willekeurig gemonteerd worden zonder er rekening mee te houden voor welke wand de afstandshouders nodig zijn.

Het vernieuwde inbouwsysteem voldoet aan de vochtschade normering DIN 18534-1, hetgeen een hoge betrouwbaarheid en waterdichtheid garandeert. Met een geluidsniveau van 20 db(A) voldoet het inbouwsysteem aan de eisen op het gebied van geluidswering in hoogbouw volgens DIN 4109/A1 en tevens aan de verhoogde eisen van VDI 4100 SST III. Dit is door DEKRA bevestigd.