Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort wordt thuisbasis nieuwe leeromgeving Alle opleidingen van de School voor Techniek zijn vanaf komend schooljaar gehuisvest op bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort, samen met opleidingsbedrijven Bouwmensen, InstallatieWerk Midden en Schilder^sCool. De samenwerking past bij de ambitie ‘Onderwijs in bedrijf’ van MBO Amersfoort, waar de School voor Techniek onderdeel van is. Theorie en praktijk komen letterlijk dichter bij elkaar te zitten en zo wordt het technisch mbo-onderwijs in de regio aantrekkelijker. Met ‘Onderwijs in bedrijf’ wil MBO Amersfoort studenten dicht bij de beroepspraktijk opleiden. Aan de Modemweg zijn al opleidingen van de School voor Techniek gevestigd. Vanaf september 2015 komt daar een locatie op de Hardwareweg bij.

“Door de krachten te bundelen willen we een effectievere kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven bereiken”, benadrukt Sjaak Vinke, directeur School voor Techniek. “De samenwerking met het bedrijfsleven versterkt ons technisch onderwijs. Zo kunnen we studenten beter voorbereiden op hun toekomst”.

“Samen met onze drie partners starten we een vernieuwd onderwijsconcept om opleidingen in de techniek aantrekkelijker te maken”, licht Sjaak Vinke de ontwikkelingen toe. “Eerstejaars studenten kunnen vanaf komend schooljaar kiezen voor een oriëntatie op de sector. In een techniekstraat maken ze kennis met de verschillende beroepen uit de gebouwde omgeving. Ook nieuw is dat vierdejaars vmbo-leerlingen straks een deel van hun opleiding kunnen volgen bij de School voor Techniek.”

“Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven vinden wij een voorwaarde voor goed onderwijs. De praktijk staat bij ons centraal”, aldus Sjaak Vinke. Timo Jansen van Bouwmensen Amersfoort vertelt namens de partners grote verwachtingen te hebben van de verdergaande samenwerking met MBO Amersfoort: “Als onderwijs en bedrijven uit de regio samen de opleidingen vorm geven, krijg je de beste technici. En dat gaan wij doen. Wij gaan ervoor zorgen dat studenten na afronding van hun opleiding goed toegerust aan de slag kunnen in de beroepspraktijk. Dan hebben zij de juiste basis voor een carrière in de techniek.”

Bouwmensen, InstallatieWerk Midden en Schilder^sCOOL zijn opleidingsbedrijven van de verschillende branches uit de gebouwde omgeving. Als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven leveren zij input aan MBO Amersfoort om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de praktijk.

Beide locaties van de School voor Techniek op bedrijventerrein De Hoef liggen op slechts een kilometer afstand (3 minuten fietsen) van NS station Amersfoort Schothorst. Dit maakt de school ook aantrekkelijk voor studenten die verder weg wonen.

Voor meer informatie: http://www.mboamersfoort.nl/