Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Dit blog draait om ‘samenwerken’. Samenbrengen, co-creatie, samenwerken; woorden die je steeds meer tegenkomt in opdrachtgeversland. Werken vanuit het woord ‘samen’ leidt  steeds vaker tot succesvolle projecten. Samenwerken betekent dan ook écht ‘aan het werk’. Actie, door iedereen die het aangaat! 

Samenbrengen
Samenwerken begint met samenbrengen. Het doordacht toepassen van slimme technologie in een woon-, werk- of zorgomgeving vergt het samenbrengen van benodigde deskundigheid. Partijen met de juiste complementaire kennis, kunde en vaardigheid om het vraagstuk te beantwoorden. Wie deze partijen bijeenbrengt? Ik ben van mening dat dit er maar één kan zijn: de opdrachtgever. Uiteindelijk maakt hij voor lange tijd gebruik van het resultaat. Het bijeenbrengen van alle partijen op basis van wederzijdse expertise-erkenning staat – als het goed is – in het belang hiervan. Om zo te komen tot een afgewogen blauwdruk van verwachtingen, wensen en duurzame mogelijkheden.

Co-creatie
Menig bouwproject verloopt procesmatig via lineaire processen, vaak uitgetekend via een bouwkolom. Op zichzelf niets mis mee, alleen de beperking van dit proces vind je in de hiërarchische verhoudingen tussen de schakels. Deze bemoeilijken het samen ontwikkelen van slimme woningen, bedrijfsgebouwen en zorglocaties. Hoe hoger in de kolom, hoe meer je te zeggen hebt en waarnaar je dus ook gaat handelen. Eigen (financiële?) belangen gaan een boventoon voeren. Dat dit innovaties belemmeren, bewijst de praktijk. Logisch dat initiatieven op gebied van co-creaties door marktdogma’s en paradigma’s rond dit punt maar moeilijk van de grond komen. En dat terwijl iedere betrokkene – inclusief opdrachtgevers! – de noodzaak van deze cultuur- en structuurverandering inziet.

Samenwerken
Integraal ontwerpen en realiseren en gebruik maken van innovatieve concepten is steeds meer het adagium. De vraagstukken waarin wij ons vandaag de dag mee geconfronteerd zien – in termen van veiligheid, zorg, energie, beheer en duurzaamheid – eist daarom een omslag van lineair naar integraal werken. De essentie van integraal ontwerpen, is het samenwerken en dat vergt actie van iedereen. Alleen door goede samenwerking, duidelijke verwachtingen, haalbare tegenprestaties en meetbare afspraken kunnen we werken aan kansen. En dat ten gunste van het hedendaags én toekomstgericht wonen, efficiënter werken en duurzamer zorgen.