Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 114 seconden

zonnepaneel“PVT-systemen maken het meest efficiënt gebruik van de zon, efficiënter dan individuele zonnepanelen en zonnecollectoren.” Dat zegt Corry de Keizer, onderzoeker en projectmanager bij het onderzoeksinstituut Solar Energy Application Centre.

In opmaat naar de Sunday – het zonne-energiecongres dat dit jaar op 19 november in Burgers’ Zoo Arnhem plaatsvindt – constateert De Keizer dat PVT (een combinatie van zonnestroom oftewel zonnepanelen/pv en zonnewarmte/t oftewel zonnecollectoren) extra aandacht verdient. “Helaas zie je dat PVT-systemen een ondergeschoven kindje zijn. Het potentieel van PVT is ongekend. Zeker met de wetenschap dat de warmtevraag in de Nederlandse energiehuishouding groter is dan de stroomvraag. Door het beste van beide producten te combineren kan deze technologie een significante bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.”

Binnen SEAC houdt De Keizer zich als onderzoeker en projectmanager met diverse PVT-activiteiten bezig. Zo wordt in het topsectorenproject WenSDak – een afkorting van esthetisch gebouwgeïntegreerd zonneWarmte- en StroomDak – gewerkt aan PVT-systemen van Nederlandse bodem. “Binnen het project werken wij ook nog eens aan esthetisch mooie producten door de systemen direct in de daken te integreren.”

De rendementen van PVT-concepten zijn volgens De Keizer zeer aantrekkelijk, maar tegelijkertijd vergen de systemen wel de nodige kennis en kunde. “Een PVT-systeem plaatsen is  complexer dan het plaatsen van zonnepanelen. Alvorens het toe te passen is het belangrijk om van gebouwen of woningen vast te stellen wat de warmtevraag is en hoe de op te wekken warmte gebruikt kan worden. Door een goede berekening te maken zie je dat de opbrengst per vierkante meter beter is dan bij zonnestroom- of zonnewarmtesystemen. De kostprijs voor dezelfde hoeveelheid opgewekte energie kan dus omlaag.”

De Keizer rekent voor dat zonnepanelen vijfenzeventig procent van het zonlicht omzetten in niet gebruikte restwarmte. “Met PVT-systemen wordt deze restwarmte gebruikt om lucht of een vloeistof te verwarmen. Bovendien gaan de prestaties van het pv-gedeelte omhoog omdat het zonnepaneel gekoeld wordt door de lucht of vloeistof. Er zijn al diverse succesvolle concepten voor PVT-collectoren en systemen. De energieopbrengst is fors hoger dan van de individuele systemen  voor zonnestroom en zonnewarmte.”

Tijdens de Sunday zal De Keizer enkele PVT-concepten die op de markt zijn en ontwikkeld worden nader toelichten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de concepten uit het WenSDak-project.

Voor meer informatie over de Sunday en het volledige programma: www.sundaynl.nl