Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

leidingmateriaalNa een periode van dalende bouwprijzen lijkt de situatie in de bouw zich te stabiliseren en wordt er bij een aantal productgroepen weer een stijging waargenomen. Dit meldt Bouwformatie, gebaseerd op een analyse van de eigen bouwkostendatabase. Ondanks het gegeven dat het prijsniveau voor veel bouwdelen met name in de afbouw vergelijkbaar is met het niveau van vorig jaar, zijn de totale bouwkosten voor veruit de meeste projecten toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de aangescherpte eisen voor Rc-waarden en de EPC, die sinds 1 januari 2015 verplicht zijn gesteld in het Bouwbesluit.

Naast de stijging van de prijzen van bouwmaterialen heeft er dit voorjaar ook een stijging plaatsgevonden van de loonkosten. De stijging van de loonkosten is een direct gevolg van de nieuwe CAO voor de bouw die dit voorjaar van kracht is geworden.

De prijsstijgingen worden ingegeven door de positieve ontwikkelingen in de woningbouw. De woningbouwproductie is het afgelopen jaar gestegen met 24 procent (bron: EIB). Toeleveranciers hebben te maken met gevulde orderportefeuilles, en durven nu na jaren pas op de plaats te hebben gemaakt, weer prijsstijgingen door te voeren. Vooral leveranciers in de ruwbouw profiteren momenteel van de aantrekkende woningbouw. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat dat de bouwkosten en daarmee de projectkosten stijgen.

[related_post themes=”text”]