Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 79 seconden

Pilot KovraHet niet-planmatig onderhoud van corporaties kan jaarlijks circa 100 miljoen euro goedkoper worden door sector overstijgende gegevensuitwisseling over bouwopdrachten. Die besparing is volgens de Kovon-werkgroep Kovra reëel bij uitwisseling van data met standaard referentieprocessen en bijbehorende berichten, op basis van dezelfde taal en definities. In een pilot toetst de werkgroep het elektronisch berichtenverkeer in de praktijk tussen corporaties en aannemers. Het levert de standaarden voor de gegevensuitwisseling over niet-planmatig onderhoud. De pilot is feestelijk gestart tijdens het Kovon Themacongres op 20 november en loopt tot medio 2015.

Het onderhoud aan woningen van corporaties vergt veel tijd en mankracht en is dus kostbaar. De sector overstijgende gegevensuitwisseling komt nu niet tot stand, omdat er geen standaard referentieproces met bijbehorende berichten beschikbaar is. Dit leidt tot hoge administratieve lasten voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, want opdrachtgeving, afstemming van de kosten, uitvoering en financiële afwikkeling is bij elke corporatie anders georganiseerd.

Uitgerekend is dat corporaties jaarlijks in totaal 3,5 miljoen opdrachten Niet-Planmatig Onderhoud (NPO) verstrekken. Zijn voor het berichtenverkeer standaard processen en berichten beschikbaar, dan levert dat een kostenbesparing op van circa 100 miljoen euro per jaar, aldus de Kovon-werkgroep Kovra. De pilot bestaat uit het standaardiseren van de gegevensuitwisseling voor de opdrachtgeving van corporaties aan leveranciers in de bouwsector, zoals bijvoorbeeld aannemersbedrijven, installateurs en schildersbedrijven, inclusief de financiële afwikkeling. In de pilot wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Het onderzoek levert de standaarden voor het berichtenverkeer in de corporatiesector en de bouw- en installatiesector. De pilot is mede mogelijk gemaakt door Bouwend NL, GS1 Nederland, NetwIT en S@les in de Bouw.

Voor meer informatie: www.kovon.nl