De HCC100 is een multizone-regeling die de verwarming en koeling individueel regelt in maximaal acht ruimtes in een woning of kantoor. Hij regelt en balanceert het systeem voor een efficiënt energieverbruik en kent een breed scala aan functies waaronder zoneregeling, pompregeling, verwarmings- of koelmodus, intelligente aansturing van de thermische motoren, aansturing opwekker en aansluitdetectie.

Deze alles-in-één-oplossing kan zowel met bedrade als draadloze Honeywell Home thermostaten worden uitgerust. In de combinatie met evohome met wifi biedt de HCC100 nog meer bedieningsmogelijkheden. De HCC100 past op eenvoudige wijze in zowel bestaande als nieuwe installaties, terwijl de Resideo Pro app de installatie en configuratie eenvoudiger en overzichtelijker maakt.

Door de aangescherpte normen voor energie-efficiënte met als doel de CO2-uitstoot te verlagen, is de toepassing van de HCC100 een slimme keuze in installaties met verschillende, duurzame bronnen en warmte- en koudeopwekkers, zoals cv-ketels en hybride systemen, warmtepompen en het collectief warmte-/koelnet.

Zoneregeling

De slimme vloercomfortregelaar regelt tot acht zones individueel op temperatuur. Deze zones kunnen worden geregeld via bedrade of draadloze Honeywell Home thermostaten, waarbij maximaal zes bedrade thermostaten op de HCC100 kunnen worden aangesloten.

Is de installatie voorzien van een opwekker die ook kan koelen, zoals een warmtepomp? Dan kan met de HCC100 per zone tussen verwarmen en koelen worden geschakeld. Dit zorgt voor een aangenaam warme woning in de winter en een koele woning in de zomer.

Pompregeling

Een geïntegreerd pomprelais zorgt ervoor dat de pomp alleen draait als er vraag is vanuit de zones. De app maakt het mogelijk om de nadraaitijd van de pomp in te stellen. Zo blijft de pomp ingeschakeld na een warmte- of koudevraag, zodat het toestel zijn cyclus kan afronden.

Verwarming- of koelmodus

De koelingsregeling is standaard geïntegreerd. Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers de verwarming- en koelmodus van het systeem wijzigen. Deze kan tijdens de configuratie via de Resideo Pro app worden ingesteld.

Intelligente aansturing van de thermische motoren

De temperatuur van de zones wordt op energie-efficiënte wijze aangestuurd via de thermische motoren. De intelligente aansturing resulteert in een meer constante doorstroming om de systeeminhoud en daarmee het rendement te verbeteren.

Aansturing opwekker

De Honeywell Home HCC100 Multizone vloercomfortregelaar is voor zien van een zelflerend regelalgoritme dat de individuele zonevraag omzet in één warmte- of koelvraag van het toestel. Het toestel kan worden aangestuurd via OpenTherm® communicatie of aan/uit via een afzonderlijk verwarm- en koelrelaiscontact.

Aansluitdetectie

Tijdens het opstarten controleert de regelaar automatisch de bedrade thermostaatingangen, sensoringangen, motoruitgangen, OpenTherm®-ingang en Link-aansluiting.

Meer informatie over de HCC100 vind je op resideo.com

 

Dit is een betaald partnership artikel van Resideo