Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 36 seconden

Ontwikkelaar Timpaan en leverancier van duurzame energieconcepten Klimaatgarant hebben een intentieovereenkomst getekend tussen om vanaf 2019 jaarlijks 300 gasloze woningen te gaan realiseren. Namens Timpaan tekende algemeen directeur Ingeborg de Jong, namens Klimaatgarant directeur Gert-Jan ’t Hart. Het gasloze energieconcept van Klimaatgarant wordt al in twee projecten van Timpaan gerealiseerd, te weten Nieuw Waard in Heerhugowaard en Het Gemaalhuis in Hoofddorp. In de intentieverklaring is opgenomen dat Timpaan en Klimaatgarant deze samenwerking willen uitbreiden.

Timpaan verwacht vanaf 2019 jaarlijks 300 woningen met Klimaatgarant te ontwikkelen en Klimaatgarant geeft aan deze woningen te kunnen voorzien van een energieconcept tegen marktconforme (lease)voorwaarden. Dit energieconcept bestaat uit een grondgebonden warmtepomp, ventilatie met warmteterugwinning en warmteterugwinning uit douchewater. Klimaatgarant verleent een energieprestatiegarantie van 25 jaar aan de bewoners.