Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 131 seconden

Bewoners van Nul-op-de-meter-woningen zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over hun zeer energiezuinig gerenoveerde woning. Aspecten waarover bewoners in mindere mate tevreden zijn, zijn oververhitting in de zomer, de regelbaarheid van de temperatuur en het ventilatiesysteem. Sommigen missen ook de stralingswarmte. Dit blijkt uit een onderzoek naar 19 renovatie- en nieuwbouwprojecten van corporaties, met in totaal 900 woningen, uitgevoerd door consultancy Atrivé in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De meeste bewoners geven aan zeer tevreden te zijn over zowel het uiterlijk van de woning, het binnenklimaat (prettige temperatuur, geen vocht, geen tocht) als overige aspecten van het wooncomfort (minder geluid van buiten). Aspecten waarover bewoners in mindere mate tevreden zijn, zijn oververhitting in de zomer, de regelbaarheid van de temperatuur en het ventilatiesysteem. Sommigen missen ook de stralingswarmte. Voor een deel kan dit te maken hebben met kinderziekten, meldt het onderzoek. Het goed inregelen van de installaties kan een tijd duren. Als binnen een jaar na oplevering de bewoner om een mening gevraagd wordt, kunnen opstartproblemen in de tevredenheid doorwerken. Indien deze goed worden opgelost kan op langere termijn de tevredenheid in deze woningen toenemen.

Verschillende technische oplossingen
Mogelijk worden deze door sommige bewoners ervaren nadelen in de meest recente NOM-projecten ondervangen. Er zijn verschillende technische oplossingen om oververhitting tegen te gaan. De tragere reactie op thermostaatverandering en het ontbreken van stralingswarmte zijn echter inherent aan het concept, zij het dat plaatsing van een infraroodpaneel een oplossing zou kunnen zijn. Hierbij geldt wel: naarmate huurders bewuster hebben kunnen kiezen voor dit concept in het voortraject, wordt het ontbreken van stralingswarmte minder als een nadeel ervaren.

Bij de meer traditionele renovaties in de quickscan, in combinatie met energiemaatregelen, zijn de ervaringen van bewoners vergelijkbaar: Men is in het algemeen tevreden over de woning, maar relatief kritisch over de installaties, met name het ventilatiesysteem.

Nieuwe huurders meer tevreden
Nieuwe huurders lijken over het algemeen meer tevreden te zijn dan zittende huurders. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat bij zittende huurders minder goede ervaringen in het verleden, of de perceptie ervan (renovatieproces, achterstallig onderhoud), kunnen doorwerken in de tevredenheid over het resultaat. Ook moeten zij vaak wennen aan hun vernieuwde woning. Dit speelt bij nieuwe huurders geen rol. Ook maken nieuwe huurders bewust de keuze voor hun nieuwe (energiezuinige) woning.

Dit werkt door in een verschil tussen renovatie en nieuwbouw. Terwijl gerenoveerde woningen worden bewoond door een mix van zittende en nieuwe huurders, is in nieuwbouwwoningen per definitie sprake van nieuwe huurders, en is er geen overlast van renovatie geweest. Dit impliceert dat huurders van nieuwbouwwoningen gemiddeld meer tevreden zijn dan (deels zittende) huurders in gerenoveerde woningen.