Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

logo_1510_feenstra_rgbWerknemers van Feenstra verwarming kunnen terecht bij het meldpunt www.meldpuntfeenstra.nl van FNV Metaal, met klachten over het werk. Het meldpunt is opgezet omdat de directie van het bedrijf de arbeidsvoorwaarden van monteurs niet respecteert. Feenstra wil bovendien niet onderhandelen om misstanden in  de werkdruk en werkroosters aan te pakken, maar eenzijdig verslechteringen doordrukken. Dit gaat ten koste van de veiligheid, het inkomen van de monteurs en de kwaliteit van het werk dat het bedrijf levert, stelt FNV Metaal.

FNV Metaal bestuurder Anne  van Dijk: ‘’Het lijkt wel alsof we in de jaren ‘30 zitten met deze werkgever. Ze willen alles individueel oplossen en weigeren te onderhandelen. We hopen met dit meldpunt een volledig beeld te krijgen om de verslechterde omstandigheden goed aan te pakken.’’

Het is niet de eerste keer dat het rommelt bij Feenstra Verwarming. In februari 2013 kwam al naar boven dat werknemers onder druk worden gezet om structureel meer uren te maken dan is afgesproken in het contract. Uit een tevredenheidsenquête van FNV Metaal blijkt ook dat werknemers werkzaam in Amsterdam, Heerhugowaard en de rest van Noord-Holland, structureel te veel uren maken. Het meldpunt dat nu gelanceerd is, is landelijk.

De werknemers hebben niet of nauwelijks zeggenschap over hun eigen tijd. Overuren zijn voor de werknemers vaak verplicht en worden gedraaid in de avond of nacht. Terwijl nachtdiensten eigenlijk alleen zijn bedoeld voor calamiteiten, worden ze nu vaak gebruikt voor werk dat overdag gedaan kan worden. Daarnaast vinden nachtdiensten plaats zonder dat de werknemers acht uur rust krijgen om bij te tanken. Feenstra wil bovendien dat de werknemers, bij nachtwerk, zelf hun rusturen betalen uit de overuren die zij maken.

De Feenstra werknemers kunnen onder andere klachten indienen over structureel overwerk, overschrijding van de arbeidstijdenwet, nachtdiensten zonder compensatie uren, en het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden zonder dat zij hierover zijn ingelicht of mee hebben ingestemd.

Bij Feenstra Verwarming werken 1200 werknemers, waarvan 800 monteurs.