Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Installateurs verwachten over drie jaar een meerderheid van de materiaalinkopen via een webshop of online module te bestellen. Voor aannemers ligt dit verwachte percentage veel lager. Onder deze partij neemt het percentage online aankopen de komende jaren naar verwachting echter wel sterk toe. Aannemers bestellen nu minder dan 10% van hun materialen via een online module of webshop. De verwachting is dat dit oploopt naar een kwart. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

– E-installateurs zijn en blijven voorloper online aankopen

– Ook onder kleine E-installateurs relatief sterke stijging materiaalinkopen via online verwacht

– Ontbreken persoonlijk contact voornaamste reden om niet online te bestellen

– Met name (middel)grote uitvoerende partijen missen persoonlijk contact bij online aankoop

Online mogelijkheden bieden kansen voor zowel handelaren als fabrikanten. De handel kan bijvoorbeeld haar processen efficiënter laten verlopen. Voor de fabrikant biedt het onder andere de mogelijkheid om afnemers directer te bedienen. Hierbij is het uiteraard van belang om te beseffen dat niet alle uitvoerende partijen online willen bestellen.

Het percentage materialen dat via een webshop of online module wordt besteld, is momenteel het grootst onder de E- en W- installateurs. Zij kopen al ongeveer de helft van hun materialen online. Vooral het aandeel onder de (middel)grote E-installateurs valt op (57%).

Installateurs zijn hiermee een stuk verder in het online aankopen van materialen dan aannemers. Deze uitvoerende marktpartij bestelt nu minder dan 10% van hun materialen via een online module of webshop.

De verwachtingen voor de nabije toekomst wijzen uit dat het aandeel online materiaalinkopen zal stijgen. Ook hier vallen de (middel)grote E-installateurs op. Gemiddeld verwachten zij dat het percentage materiaalinkopen via een webshop of een online module over drie jaar is opgelopen naar 66%. Onder E-installateurs zijn het echter vooral de kleinere spelers die de komende jaren de grootste sprong zullen maken.

Ook aannemers verwachten een opvallende ontwikkeling voor de komende drie jaar. Waar nu nog minder dan 10% van de materialen online wordt besteld, is dit percentage in 2017 naar verwachting opgelopen tot richting een kwart.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl