Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

Tijden veranderen, ook in de installatiebranche. Waar de sector vroeger bijvoorbeeld werkte vanuit het traditionele uurtarief, lijken klanten heden ten dage juist volledig ontzorgd te willen worden. Deze omslag vereist andere verdienmodellen. Hierbij spelen onder andere nieuwe contractvormen een rol. In de Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie wordt onder andere in kaart gebracht van welke contracten momenteel al gebruik wordt gemaakt door installateurs.

Onderhoudscontracten worden momenteel het meest gehanteerd bij klanten. Gemiddeld 69% van de installateurs zegt deze contracten nu al toe te passen. Bij deze contractvorm worden onderhoudswerkzaamheden overgenomen van de eigenaar van de installaties. Dit zal in de toekomst naar verwachting ook steeds meer gaan plaatsvinden aan de hand van cross selling. Hierbij wordt een installatie verkocht in combinatie met het onderhoudscontract. Deze constructie wordt nu al door iets meer dan de helft van installateurs toegepast.

Een nieuw verdienmodel dat de laatste tijd veel aandacht geniet is het prestatiecontract. Ook hier ligt het onderhoud in handen van de installateur. Prestatiecriteria en daarbij behorende doelstellingen zijn bij dit type contract de middelen die opdrachtgevers in handen hebben om hun installatie optimaal te laten beheren. Dit type prestatiecontract wordt inmiddels door ongeveer een vijfde van de installateurs aangeboden. Dit type contract blijft dus achter bij het onderhoudscontract. Dit komt wellicht omdat het maken van een prestatiecontract maatwerk is dat vaak ook de nodige inspanning vereist van de opdrachtgever. Daarnaast vereist het van zowel opdrachtgevers als installateurs de benodigde kennis van de installaties.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl