Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 160 seconden

Het besluit van Minister Wiebes om de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te schrappen, roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwsector. Onderzoek van Bouwtrend toont aan dat nieuwe rijwoningen nog massaal worden voorzien van een gasketel voordat het verbod hierop vanaf 1 juli in werking treedt. Dat blijkt uit analyse van de energieprestatieberekeningen uit 2018 voor meer dan 13.000 nieuwe rijwoningen.

Vooral het omzeilen van de kostenverhoging lijkt ertoe te leiden dat bouwplannen met een gasaansluiting nog snel in de vergunningsprocedure worden gebracht. In de maanden januari en februari van 2018 werd er voor 2.800 rijwoningen een energieprestatieberekening voor de vergunningsaanvraag opgesteld. Hiervan was minder dan de helft voorzien van een gasaansluiting. Kijken we echter naar de aanvragen van maart, april en mei, dan blijkt dat 62,8 procent van de ruim 8.200 nieuwe rijwoningen nog geheel of gedeeltelijk worden verwarmd met een gasketel. Deze trend zet zich ook door in de eerste twee weken van juni.

Kostenverhoging
In april deed de bouwsector nog het dringende verzoek aan de Ministers Wiebes en Ollongren om de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2019. Naar het oordeel van het Lente-akkoord leidt het overhaaste verbod ertoe dat veel bouwplannen die nu in de ontwerpfase zitten ingrijpend gewijzigd moeten worden. Dit vergt een langere ontwerptijd en heeft bovendien een aanzienlijke kostenverzwaring tot gevolg, waardoor bouwplannen mogelijk financieel onhaalbaar worden. De meerkosten om gasloos te verwarmen kunnen namelijk oplopen tot meer dan 10.000 euro per woning.

Deze extreme stijging van het aantal nog nieuw te bouwen woningen met een gasaansluiting doet zich alleen voor bij de rijwoningen. Bij appartementen en vrijstaande woningen is deze trend niet waarneembaar. Hier zijn een aantal logische verklaringen voor te geven. Zo worden veel appartementencomplexen gebouwd voor de sociale huursector. Corporaties willen met het oog op de toekomst geen gasaansluiting in hun nieuwbouwappartementen. Vrijstaande woningen worden daarentegen vaak ontwikkeld vanuit particulier opdrachtgeverschap. Veel particuliere opdrachtgevers kiezen bewust voor duurzame verwarmingsvoorzieningen. In tegenstelling tot de vrijstaande sector worden rijwoningen doorgaans projectmatig ontwikkeld door projectontwikkelaars of aannemersbedrijven. De toekomstige eigenaar heeft daar veel minder inspraak in de keuze voor het verwarmingssysteem. Omdat het ontwerp en de verkoopprijs van een rijwoning al in een vroegtijdig stadium zijn vastgesteld kunnen de extra kosten voor een gasloze installatie minder makkelijk worden doorberekend aan de toekomstige eigenaar.

Verbod op aardgas
De Nederlandse woningvoorraad moet van het gas af. Om dit proces te versnellen heeft Minister Wiebes de aansluitplicht van nieuwbouwwoningen op het aardgasnet per 1 juli 2018 geschrapt. Aanvankelijk ging de bouwsector nog uit van 1 januari 2020. Aangezien een netbeheerder slechts wettelijke taken mag uitvoeren, is het niet langer toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Het schrappen van de aansluitplicht geldt hiermee feitelijk als een verbod. Dit verbod geldt niet voor woningen waarvan de vergunningsaanvraag voor de datum van 1 juli 2018 is ingediend bij de gemeente.

Onderbouwde uitspraken
Deze trend wordt waargenomen bij analyse van de energieprestatieberekeningen die verplicht moeten worden opgesteld voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen. In deze berekening staat gedetailleerd aangegeven hoe de woning wordt verwarmd. In 95 procent van de gevallen stelt de bouw- en installatiesector deze berekening op met gespecialiseerde software van DGMR of Uniec 2. De informatie uit deze berekeningen is opgenomen in Bouwtrend. Hierdoor kunnen onderbouwde uitspraken worden gedaan over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse nieuwbouwsector.