Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

Logo-Bosch_Premium-Partner_4cDoor het internationaal verkopen van de Bauer-software heeft Bosch Energy & Building Solutions de naam BaOpt of te wel Bauer software gewijzigd in Climotion®. De Climotion® software is geïntegreerd in de onderstations DDC4000 van Kieback&Peter en zorgt voor het regelen en aansturen van ventilatiesystemen in gebouwen. In plaats van in een conventionele ruimteventilatie met gerichte stroming, regelt Climotion® een ongerichte chaotische stroming. Dat verhoogt het comfort en bespaart minstens 25% energie.

Dankzij de gescheiden en gerichte aansturing van de toevoer en afvoer van de lucht in een ruimte (of zone), wordt met Climotion® een ongerichte (chaotische) luchtstroom verkregen waarvan de snelheid zo laag mogelijk blijft. De toevoer en afvoer worden zo aangestuurd dat ze tegen de op- en afdrijvende thermische krachten in werken. De afvoer vindt grotendeels plaats door verdringing, waarbij de regeling geschiedt via de regelkleppen in de afvoerkanalen. Het resultaat is een gelijkmatige temperatuurverdeling en een aangenaam klimaat. Omdat er minder lucht in beweging gebracht en voorbehandeld hoeft te worden, is minder energie nodig dan bij conventioneel geregelde installaties. Doordat er geen gelaagdheid van de temperatuur optreedt, kan de verwarming 1 °C tot 2 °C lager worden gezet, zonder dat dit afbreuk doet aan het comfort. Ook dat spaart energie.

Climotion® is geschikt voor alle ruimtes, inclusief in zones onderverdeelde ruimtes, waarin een ongerichte luchtstroom en een homogene temperatuurverdeling mogelijk en gewenst zijn, ongeacht de grootte en de hoogte van de ruimte. Climotion® is minder geschikt voor ruimtes die om hygiëne technische redenen een gerichte laminaire luchtstroom vereisen.

De software van Bosch Climotion® is de originele versie en is geïntegreerd in de Kieback&Peter onderstations DDC4200, DDC4200-L en DDC4400 (uitgevoerd als softwareobject). Inmiddels met succes toegepast in vele projecten, waaronder het Lauwerscollege te Buitenpost, de NOS-studio 7en studio van radio 1 en de buitenlandredactie, een kantoorpand te Utrecht, het Academiegebouw en de universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen, zwembad de Waterwyck te Steenwijk, het Poppodium te Zwolle, museum Domunder te Utrecht, het multifunctioneel centrum te Noardburgum en het kantoor Geelen Counterflow in Haelen.

Voor meer informatie: www.kieback-peter.nl en www.youtube.com/climotion