Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 12 seconden

Bekijk op afstand LIVE de meetresultaten op uw smartphone/Tab. Bewaar de meetgegevens als een CSV
bestand op de SD kaart van uw Android smartphone/Tab of print de meetgegevens met de Bluetooth printer van Testo. Klik hier voor meer info!