Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 124 seconden

Het debat over energie kent een enorme kloof tussen de echte en de gewenste realiteit. Om die kloof te verkleinen presenteert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) het boekje ‘De rekening voorbij’. Daarin staan op nuchtere toon de ins en outs van onze energievoorziening – zonder doemscenario’s of hoera-verhalen. Maar ook antwoord op de vraag: wat als we óf alleen fossiele óf alleen duurzame energie zouden gebruiken? De eerste exemplaren werden maandag uitgereikt aan studenten Climate & Management van de Haagse Hogeschool.

 

KIVI voedt het maatschappelijk debat over technologie met feiten en cijfers. Die zijn onontbeerlijk om uiteindelijk weloverwogen keuzes te kunnen maken. Dat soort keuzes is zeker nodig als het om onze energievoorziening gaat. Die is met de problemen in Groningen en de benodigde miljardeninvesteringen in duurzame energie vrijwel dagelijks voorpaginanieuws. Voorwaarde voor een goed debat is wél dat die feiten voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Dat is wat dit nieuwe boekje doet.

 

Zo wordt allereerst in begrijpelijke taal een beeld geschetst van onze huidige energiebehoefte en hoe daarin wordt voorzien. Vertrekpunt is het verbruik van een gemiddeld gezin. Dat blijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn. Vandaar ook de ondertitel: ‘Ons energiegebruik voor 85% onzichtbaar’. Slechts de helft van het totale energiegebruik wordt binnen Nederland daadwerkelijk nuttig gebruikt. Veel gaat verloren aan onder meer transport en het omzetten van brandstof in elektriciteit.

 

Vervolgens wordt de energiebehoefte in 2050 ingeschat en worden de twee meest extreme scenario’s uitgewerkt: 100 procent fossiele en nucleaire energie, en 100 procent duurzame energie. Beide scenario’s worden vervolgens vergeleken op het gebied van onder meer ruimtegebruik, watergebruik, grondstoffen en emissies. Ten slotte worden de enorme uitdagingen geschetst waarvoor de wereld op energiegebied staat en wat er nodig is om die het hoofd te kunnen bieden.

 

In het boekje verder ook veel ‘weetjes’: wat is de eenheid van energie, wat die van vermogen en wat is dan precies een kilowattuur? Iedere Nederlander, jong en oud, gebruikt dagelijks 193 kilowattuur, oftewel de energie die nodig is om een autorit van 300 kilometer te maken. En aardolie gebruiken we vooral voor transport en als grondstof voor de chemische industrie, terwijl we de helft van het aardgas verbranden voor verwarming en een kwart om elektriciteit op te wekken.

 

De uitgave ‘De rekening voorbij’ van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs is voor iedereen gratis te downloaden op www.kivi.nl/derekeningvoorbij