Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Tijdens de bestuursbijeenkomst van donderdag jl. is het nieuwe bestuur van TechniekTalent.nu benoemd en aangetreden. Het samenwerkingsverband van technische sectoren dat zich richt op het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek heeft nu een compact en representatief bestuur. Het bestaat uit Colette Alma (VNCI), Tineke Moleman (FNV), Jos Kleiboer (Koninklijke Metaalunie) en Bertho Eckhart (Bovag). De leiding is in handen van onafhankelijk voorzitter Ruud Hagendijk, die tot in 2015 bestuursvoorzitter was van (pensioenuitvoerder) MN.
Hagendijk neemt de voorzittershamer over van André van der Leest (Koninklijke Metaalunie) die sinds 2011 bestuursvoorzitter was. Onder zijn leiding is een strategisch plan 2016 – 2020 vastgesteld waarmee TechniekTalent.nu een nieuwe periode ingaat. De organisatie heeft verder focus aangebracht in haar missie en ambities en heeft scherpe keuzes gemaakt. Aanscherping in de besturing was hier een onderdeel van, waarbij bewust is gezocht naar een onafhankelijke voorzitter en een compact en slagvaardig bestuur, evenwichtig samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties.
TechniekTalent.nu heeft gekozen voor een impactstrategie op het funderend onderwijs. Met haar projecten en activiteiten zet TechniekTalent.nu zich in om juist in het funderend onderwijs jongeren te interesseren voor techniek. Ze doet dit samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. De nieuwe bestuursvoorzitter Hagendijk hierover: “De aanpak om ons met een business-to-business aanpak te richten op intermediairs in onderwijs en bedrijfsleven die direct met leerlingen of jonge werknemers in contact staan, wordt voortgezet. Wij ondersteunen ze met kennis en concrete producten en diensten, en helpen ze om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Dát werkt, en dat zien we gelukkig steeds vaker”.
TechniekTalent.nu realiseert zich dat haar omgeving een belangrijke toevoeging kan en wil leveren aan de missie. Ook sociale partners en de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van de technische sectoren hebben een verantwoordelijkheid in het doen slagen van de missie van TechniekTalent.nu. “Gezamenlijkheid is hier echt een voorwaarde voor succes”, aldus Hagendijk. “TechniekTalent.nu is dankzij haar achterban in staat om zonder subsidies op landelijke schaal kosteloos ondersteuning te bieden bij integratie van techniek en technologie in het onderwijs. Het techniekbrede netwerk zorgt ervoor dat de organisatie gemakkelijk in staat is om samenwerking tussen het onderwijsveld en technische bedrijven snel en duurzaam te realiseren. Dat zijn enkele onderscheidende factoren die deze organisatie slagvaardig maken”.

[related_post themes=”text”]